Thực đơn tháng 3

Chủ nhật - 28/02/2021 14:28
TUẦN NÀY BÉ ĂN GÌ?
Từ ngày 08/3  đến 12/3 /2021
 
 
 
Thứ
 
Món
THỨ 2/08/3 THỨ 3/09/3 THỨ 4/10/3 THỨ 5/11/3 THỨ 6/12/3
Sáng Miến  gà
Sữa đậu đen
 
Cháo xương, cá hồi , cà rốt
Sữa sen dừa
 
Súp  gà, nạc
Bánh mì gối
Sữa lúa mạch
Miến , xương
thịt bò
Sữa  ngô
 
Cháo xương , tôm
 củ quả
Sữa mắc ca
Trưa Cơm   Cơm Ăn Buffet
 
Cơm Bún
Tôm, nạc kho sốt củ cải, cà rốt  Thịt bò, nạc om nấm rơm
 
Thịt gà , nạc sốt dứa Bún chả cá riêu cua
 Canh xương,thịt nạc, rau hẹ
 
Canh tôm rau vặt
 
 
Canh thịt bò , khoai tây, cà rốt
 
Xương hầm
Chiều Hoa quả dầm sữa chua Miến canh xương, riêu cua giò nạc
 
Sinh tố khoai vạc  
Chè bí đỏ, đậu xanh, hạt sen
 
Bánh mỳ rán  trứng , ngô, đậu hà lan
 
Điều chỉnh  
 
 
 
       
             
 
Bắc Hà, ngày 12 tháng 3 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Thị Cẩm Thạch
 
TUẦN NÀY BÉ ĂN GÌ?
Từ ngày 08/3  đến 12/3 /2021
 
 
 
Thứ
 
Món
THỨ 2/08/3 THỨ 3/09/3 THỨ 4/10/3 THỨ 5/11/3 THỨ 6/12/3
Sáng Miến  gà
Sữa đậu đen
 
Cháo xương, cá hồi , cà rốt
Sữa sen dừa
 
Súp  gà, nạc
Bánh mì gối
Sữa lúa mạch
Miến , xương
thịt nạc
Sữa  ngô
 
Cháo xương , tôm
 củ quả
Sữa mắc ca
Trưa Cơm   Cơm Ăn Buffet
 
Cơm Bún
Tôm, nạc kho sốt củ cải, cà rốt  Thịt nạc, tôm
 om nấm rơm
 
Thịt gà sốt dứa Bún chả cá riêu cua
 Canh xương,thịt nạc, rau hẹ
 
Canh cá lóc nấu chua
 
 
Canh tôm , rau vặt
 
Xương hầm
Chiều Chè bí đỏ, đậu xanh, hạt sen
 
Miến canh xương, riêu cua giò nạc
 
Sinh tố khoai vạc  
Hoa quả dầm sữa chua
 
Bánh mỳ rán  trứng , ngô, đậu hà lan
 
Điều chỉnh  
 
 
 
       
             
 
Hiện nay đang có dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu,bò nên nhà trường tạm thời cho các cháu không ăn thịt bò trong thời gian này.
Bắc Hà, ngày 08tháng 3 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Thị Cẩm Thạch
 
TUẦN NÀY BÉ ĂN GÌ?
Từ ngày 15/3 đến 19/3/2021
 
 
 
Thứ
 
Món
THỨ 2/15/3 THỨ 3 /16/3  
THỨ 4/17/3
THỨ 5 /18/3 THỨ 6 /19/3
Sáng Súp tôm
Bánh mỳ gối
Sữa đậu đỏ
Cháo xương,  thịt nạc, bồ câu củ quả,
Sữa ca cao
Miến canh riêu cua , Chả nạc
 Sữa đậu xanh
Cháo xương cá hồi, củ quả
Sữa chua
Miến xương, tôm
Sữa bí đỏ
Trưa Cơm Cơm Cơm Cơm  
Bánh mỳ
 
Gà , nạc  sốt cà rốt, me
 
Cá thu sốt cà chua
 
Tôm sốt , khoai tây
 
Thịt gà cà ri
 
Thịt nạc , khoai tây
cà rốt 
Canh rau vặt cua đồng
 
Canh
tôm, rau cải
 
Canh thịt nạc, cà chua Canh xương, cá thu, dứa
 
 
Chiều Cháo lươn , nghệ, đậu xanh
 
Thạch hoa quả
 
 
 
Bánh mỳ kẹp sốt trứng gà
 
 
Chè khoai môn Thạch dừa
Bánh gạo
 
Điều chỉnh          
             
Hiện nay đang có dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu,bò nên nhà trường tạm thời cho các cháu không ăn thịt bò trong thời gian này.
Bắc Hà, ngày 12 tháng 3 năm 2021
 
 
 
 
 
 
NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Thị Cẩm Thạch
 
TUẦN NÀY BÉ ĂN GÌ?
Từ ngày 15/3 đến 19/3/2021
 
 
 
Thứ
 
Món
THỨ 2/15/3 THỨ 3 /16/3  
THỨ 4/17/3
THỨ 5 /18/3 THỨ 6 /19/3
Sáng Súp thịt bò
Bánh mỳ gối
Sữa đậu đỏ
Cháo xương,  thịt bồ câu củ quả,
Sữa ca cao
Miến canh riêu cua , Chả nạc
 Sữa đậu xanh
Cháo xương cá hồi, củ quả
Sữa chua
Miến xương, thịt nạc
Sữa bí đỏ
Trưa Cơm Cơm Cơm Cơm  
Bánh mỳ
 
Gà , nạc  sốt cà rốt, me
 
Cá thu sốt cà chua
 
Tôm sốt  , khoai tây
 
Thịt bò, nạc cà ri
 
Thịt gà, nạc, khoai tây
cà rốt 
Canh rau vặt cua đồng
 
Canh
tôm, rau cải
 
Canh thịt bò, cà chua Canh xương, cá thu, dứa
 
 
Chiều Miến , xương thịt bò
 
Thạch hoa quả
 
 
 
Bánh mỳ kẹp sốt trứng gà
 
 
 
Chè khoai môn Thạch dừa
Bánh gạo
 
Điều chỉnh          
             
Bắc Hà, ngày 15 tháng 01 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Thị Cẩm Thạch
 
TUẦN NÀY BÉ ĂN GÌ?
Từ ngày 22/3 đến 26/3/2021
 
 
 
Thứ
 
Món
THỨ 2/22/3 THỨ 3 /23/3  
THỨ 4/24/3
THỨ 5 /25/3 THỨ 6 /26/3
Sáng Cháo xương, cá hồi, củ quả
Sữa  ngô
Miến  thịt gà
Sữa mắc ca
 
Súp thịt nạc
Bánh mỳ gối
Sữa lúa mạch
Miến xương, thịt gà
Sữa sen dừa
 
 
Cháo xương tôm, củ quả
Sữa đậu đen
 
 
Trưa Cơm   Cơm Ăn Buffet
 
Cơm Bún
Thịt gà, nạc
 cà ri
Trứng , tôm rán ngủ sắc  Chả cá sốt cà chua   Thịt bò, nạc
Canh cua đồng
rau khoai
Canh  cá lóc, dứa, cà chua, Canh tôm bù non
Chiều Cháo tôm , đậu xanh
 
Bánh mỳ rán đậu hà lan,
bơ sữa
 
 
 
Sinh tố chuối
 
 
Bánh mỳ pate
Thịt hầm
Chè ngô, hạt sen
Điều chỉnh          
 
Hiện nay đang có dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu,bò nên nhà trường tạm thời cho các cháu không ăn thịt bò trong thời gian này.
Bắc Hà, ngày  19 tháng 3 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
P.HIỆU TRƯỞNG
 
       
 
 
Trần Thị Cẩm Thạch
 
 
 
 
 
 
 
 
TUẦN NÀY BÉ ĂN GÌ?
Từ ngày 22/3 đến 26/3/2021
 
 
 
Thứ
 
Món
THỨ 2/22/3 THỨ 3 /23/3  
THỨ 4/24/3
THỨ 5 /25/3 THỨ 6 /26/3
Sáng Cháo xương, cá hồi, củ quả
Sữa  ngô
Miến  thịt gà
Sữa mắc ca
 
Súp thịt bò
Bánh mỳ gối
Sữa lúa mạch
Miến xương, thịt nạc
Sữa sen dừa
 
 
Cháo xương tôm, củ quả
Sữa đậu đen
 
 
Trưa Cơm   Cơm Ăn Buffet
 
Cơm Bún
Thịt bò, nạc
 cà ri
Trứng , tôm rán ngủ sắc  Chả cá sốt cà chua  Thịt bò, nạc
Canh cua đồng
rau khoai
Canh  cá lóc, dứa, cà chua, Canh tôm bù non
Chiều Cháo thịt gà , đậu xanh
 
Bánh mỳ rán bơ sữa
 
 
 
Sinh tố chuối
 
 
 
 
 
Chè ngô, hạt sen Bánh mỳ pate
Thịt hầm
Điều chỉnh          
 
Bắc Hà, ngày  19 tháng 3 năm 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
P.HIỆU TRƯỞNG
 
       
 
 
Trần Thị Cẩm Thạch
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
P.HIỆU TRƯỞNG
 
       
 
 
Trần Thị Cẩm Thạch
TUẦN NÀY BÉ ĂN GÌ?
                                          Từ ngày  28/12  đến   01/01/2021                                                                                                                                                            
 
 
 
Thứ
 
Món
THỨ 2/ 28/12 THỨ 3 / 29/12  
 
THỨ 4/30/12
THỨ 5 / 31/12 THỨ 6 / 01/01
Sáng Cháo xương
thịt bồ câu, củ quả
Sữa đậu đen
Miến thịt gà gà
Sữa hạt mắc ca
Súp tôm, bánh mì gối
Sữa  bí đỏ
 
Cháo xương thịt bò, rau ngót
Sữa sen dừa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghỉ tết DL
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Trưa Cơm Cơm Cơm Cơm
 
Cá thu sốt chanh leo
 
Thịt nạc , tôm kho  nước dừa,
đậu phụ
Thịt bò , gà sốt khoai tây , cà rốt Trứng rán củ quả thập cẩm
Canh thịt bò cà chua Canh xương tôm, bù non  
Canh xương, cá thu, dứa, cà chua
 
 
Canh rau khoai, cua đồng
 
Chiều  
Bánh mỳ rán đậu hà lan
 
Miến trộn thịt bò Bánh bao nhân trứng
 
Chè ngô, đậu xanh, hạt sen
Điều chỉnh        
             
 
Bắc Hà, ngày  25 tháng 12 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
ĂN BUFET
      10/3  
1 Chả cá
Chiên xù
Gà chiên xù Chả hải sản
Chiên xù
Chả nạc chiên xù
2 Tôm chiên xù Nạc chiên xù Xúc xích rán Gà chiên xù
3 Chả nạc chiên xù Nem Hải sản Tôm chiên xù Nem hải sản
3 Xôi gấc
 
Xôi gấc
 
Xôi đậu hà lan Xôi đậu đen
4 Khoai tây chiên Ngô luộc Khoai lang luộc Ngô Chiên
5 Cơm trộn Cơm trộn Cơm cuộn HQ Cơm trộn
6 Nui xào thịt bò ( nạc) Miến dông xào thịt cà rốt , hành tây Bánh mướt giò nạc Mỳ ý trộn thịt bò ( nạc)
7 Phông tôm 3 màu Bánh  bí đỏ Phông tôm 3 màu Bánh bao ngủ sắc
8 Nước cam Nước chanh leo Nước cam Nước chanh leo
9 Nho Thanh long Nho Thanh long trắng
10 Táo Chuối Táo Chuối
11 Dưa hấu Dưa hấu Xoài Dưa hấu
12 Thanh long trắng Thanh long đỏ
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
`      
TT MỐN
1 Nem hải sản
2 Chả nạc chiên xù
  Nõn tôm chiên xù
3 Xôi đậu Hà lan
4 Cơm cuộn hàn quốc
5 Miến doong xào thịt nạc  hành tây
6 Bánh mỳ khoai tây cà rốt
7 Khoai luộc
8  
9 Thanh long
  Chuối
       
   
   
   
   
 
 
 
 

Nguồn tin: Adimn::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây