Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

Thứ hai - 26/07/2021 10:35
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
 
   

Số:    /KH- MN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
      Bắc Hà, ngày 26 tháng 7 năm 2020
 
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Năm học  2021 - 2022

Thực hiện Công văn số 330 /PGD-ĐT ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện tuyển sinh mầm non, Tiểu học và THCS  năm học 2021- 2022.
Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn phường Bắc Hà và điều kiện giáo viên, cơ sở vật chất của trường Mầm non Bắc Hà.
 Trường MN Bắc Hà lập kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học        2021 - 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.
- Huy động 100% trẻ 3,4,5 tuổi ra lớp, vận động trẻ khuyết tật ra lớp để hòa nhập.
- Tổ chức tuyển sinh đúng qui định, công khai, công bằng, minh bạch tạo thuận lợi cho học sinh và CMHS góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Điều tra số trẻ trên địa bàn:
 
ĐỘ TUỔI 2016
(5T)
2017
(4T)
2018
(3T)
2019 2020 TỔNG
Tổng Điều tra 247 255 171 151 61  
Học tại Bắc Hà 118 97 0 0    
Bắc Hà đi nơi khác 129 155 62 6    
Nơi khác đến 4 15 0 0    
Chưa đi học 0 3 109 145 61  
Tuyển sinh     100      
 
2. Dự kiến kế hoạch 2021 - 2022:
* Dự kiến số trẻ: 360,  số lớp: 12
-  4 lớp: 3 - 4 tuổi; 4 lớp: 4 - 5 tuổi; 4 lớp 5 - 6 tuổi: Tổng 24 GV/12 lớp      
* Giáo viên hiện có:
- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 28 đ/c
+ Cán bộ quản lý:               3 đ/c
+ Giáo viên :                                 24 đ/c
+ Kế toán:                           1 đ/c
*  Số lượng tuyển sinh mới:
 TT Tên lớp GV Số cháu
2020-2021
Tuyển sinh Số cháu
2021-2022
Ghi chú
1 5A 2 31 4 35 Số cháu 4, 5 tuổi  27 cháu ( in đậm)  không nằm trong dự kiến tuyển sinh nhưng vẫn TS bổ sung nếu có ở địa bàn khác chuyển về.
 
2 5B 2 32 3 35
3 5C 2 29 6 35
4 5D 2 30 5 35
5 4A 2 27 3 30
6 4B 2 29 1 30
7 4C 2 28 2 30
8 4D 2 27 3 30
9 3A 2   25 25  
10 3B 2   25 25  
11 3C 2   25 25  
12 3D 2   25 25  
Tổng 12 24 233 127 360  
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối tượng tuyển sinh: 100 trẻ mầm non từ tổ 1-> 9 phường Bắc Hà.
Ưu tiên 1. Trẻ có hộ khẩu  thường trú đang sống thực tế cùng với bố mẹ. Trường hợp một trong bố hoặc mẹ không cùng hộ khẩu với con phải có hồ sơ minh chứng hộ khẩu ngoại huyện, ngoại tỉnh của người đó (bố hoặc mẹ). Trường hợp trẻ sinh sống thực tế  trên địa bàn nhưng không sống cùng bố hoặc mẹ thì phải có người đỡ đầu hợp pháp, đồng thời phải minh chứng hộ khẩu ngoại huyện ngoại tỉnh của cả bố và mẹ.
Ưu tiên 2. Trẻ có hộ khẩu tạm trú, đang sinh sống trên địa bàn với bố mẹ là người ngoại tỉnh, ngoại huyện.
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Địa điểm
- Phương án 1:Tại văn phòng trường
- Phương án 2: Nhà văn hóa khối phố 4 ( Nếu trường làm điểm cách li tập trung)
4.Thời gian: Từ 1-> 5 /8/2021
Cụ thể:
Ngày 01/8/2021: Buổi sáng tổ 1,2,3;  Buổi chiều tổ 4,5,6
Ngày 02/8/2021: Buổi sáng tổ 7,8,9;
         Ngày 3->5 tiêp tục tuyển sinh số cháu chưa đến TS trong ngày quy định, tổng hợp số liệu, lập biên bản và báo cáo gủi về Phòng GD-ĐT thành phố.
4. Thông tin tuyên truyền:
- Báo cáo kế hoạch tuyển sinh với Phòng GD-ĐT thành phố UBND phường Bắc Hà. Gửi thông báo tuyển sinh đến 9 tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Hà để thông báo trên loa truyền thanh của địa phương và các tổ  dân phố. Niêm yết thông báo tuyển sinh công khai tại bảng thông tin tuyên truyền của trường (ngày 27/7/2021)
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường về  kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục - Đào tạo.
- Công bố công khai tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về hồ sơ… tại trường và các tổ dân phố trước khi tuyển sinh tới các bậc phụ huynh.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường theo đúng hướng dẫn.
- Để đảm bảo phòng chống dịch covid nên nhà trường bố trí thời gian cụ thể quy định theo tổ, đảm bảo giãn cách, đủ 15 bàn, mỗi bàn dài 2 m cho 2 người ngồi. bố trí nước sát khuẩn từ ngoài cổng trước khi vào trường.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về phòng GD - ĐT theo đúng thời gian qui định.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT ( Để báo cáo)
- UNND  phường (để phối hợp);
- Các phó hiệu trưởng;
- Hội đồng TS;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD - ĐT TP. HÀ TĨNH
            P. TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
   Trần Thị Thủy Nga

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây