Kế hoạch tuần 4 tháng 2

Thứ hai - 22/02/2021 10:18
                                    KẾ HOẠCH TUẦN 5A
                       CHỦ ĐỀ: Rau củ quả ( 22/2 đến 26 /2/2021  )
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: C« ®Õn sím chuÈn bÞ ®å dïng ®Çy ®ñ ®Ó ®ãn trÎ .H­íng dÉn ch¸u cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. Nhắc nhở phụ huynh và hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi đến lớp,đo thân nhiệt,rửa tay khô bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp,giữ khoảng cách khi đưa đón trẻ.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “em yêu biển”.( trong lớp).
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt……..
HOẠT ĐỘNG HỌC NK:hoạ
8h30 – 9h
MTXQ
Phân loại một số loại rau, củ, quả
(CNTT)
8h10 – 8h40 NK: tiếng anh
Làm quen chữ cái
H k
Tạo hình
 
Xé dán rau,củ ,quả.
Thể Dục
bật xa nhảy lò cò.
 
Toán
Đo dung tích nhiều vật và so sánh kết quả
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
Quan s¸t v­ên rau của trường .
- TCVĐ: ném bóng vào vòng
- Chơi theo ý thích.
 
Trải nghiệm gọt củ khoai tây,cà rốt.
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
-Ch¬i theo ý thÝch.
 
Dạo chơi sântrường,nhặt lá vàng .
- TCVĐ: ném vòng vàocổ chai.
- Chơi theo ý thích.
NK: Hoạ
9h40-10h10
- §äc c©u ®è vÒ c¸c loại rau,củ,quả.
TCVĐ: mèo và chim sẽ
- Chơi theo ý thích.
Hướng dẫn trẻ KN đeo khẩu trang,rửa tay khô bằng nước sát khuẩn.
TCV§: NÐm bãng vµo chËu
Ch¬i theo ý thÝch
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
H­íng dÉn trß ch¬i " Cß b¾t Õch"
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i
 
RÌn kn ë c¸c gãc.                                  -RÌn KN t« mµu vë chñ ®Ò
- RÌn kü n¨ng xÐ d¸n c¸c lo¹i rau, cñ.
- RÌn kü n¨ng nÆn c¸c lo¹i rau cñ.
- làm quen
Chuyện: Nhổ củ cải
- Chơi tự do với đồ chơi
-Làm quen bài hát:
mời bạn ăn
NK: zumba
15h30- 16h
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i
 
NK: T.anh
14h45-15h15
- Đóng chủ đề:thực vật  ”
 
-Nêugương cuối tuần
             
 
Người lập kế hoạch : Phạm Thị Thanh Trà

 
KẾ HOẠCH TUẦN 5B
CHỦ ĐỀ:  Rau củ quả. (từ ngày 22 đến ngày 26/2/2021 )
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: cô đến sớm chuẩn bị mọi đồ dùng để đón trẻ,hướng dẫn cháu cất đồ dùng đúng nơi quy định.trao đổi với PH về tình hình cảu trẻ.
  * Thể dục sáng: Tập theo nhạc và dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
HOẠT ĐỘNG HỌC Làm quen chữ cái.
l,m,n
NK:Zum ba
Tạo hình.
 Vẽ  củ cà rốt
(steam)
Chuyện:
“cây rau của thỏ út”
 
NK.zum ba
Toán.
Ôn đo dung tích.
Thể dục
Bật xa nhảy lò cò
TCVĐ:Mèo đuổi chuột.
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
NK: Họa
Vẽ củ quả trên sân..
TCVĐ.Bịt mắt bắt dê
- Chơi  theo ý thích
Quan sát: rau khoai.
TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích
 
Trò chuyện lợi ích của rau,củ quả.
TCVĐ: Chuyền bóng
 Chơi theo ý thích
Quan sát rau cải,rau ngò
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích
Giải câu đố về rau củ quả.
TCVĐ: Nhảy lò cò
Chơi theo ý thích.
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH Nghe hát bài hát “mời bạn ăn”
Chơi theo ý thích
 
NK. Anh
thực hành ngắt rau khoai.
Chơi theo ý thích
 
 
Phân loại rau ăn lá,củ,quả.
-- Chơi  theo ý thích tại các góc
Chơi tự do theo ý thích.
Tô vở chủ đề.nặn quả,củ
Chế biến rau.
Chơi bảng học toán
NK: Họa
- Đóng chủ đề “Rau củ quả”
.- Nêu gương cuối tuần.
NK. Zum ba
 
             
                                                                                           Người thực hiện:                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                 Nguyễn Thị Nguyên
                                                   KẾ HOẠCH TUẦN 4A
CHỦ ĐỀ: Hoa mùa xuân
(Từ ngày 22/2 đến ngày 26/2)
 
Hoạt động Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Cô nhắc nhở phụ huynh đeo khẩu trang cho trẻ khi ra khỏi nhà và rửa tay bằng dung dịch cồn mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn cho các cháu, cô nhẹ nhàng, vui vẻ đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm” (Tập trong lớp)
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.Cô ghi nhiệt độ từng cháu vào sổ điểm danh.
 
HOẠT ĐỘNG HỌC
MTXQ
-T×m hiÓu vÒ mét sè lo¹i hoa.
TOÁN
So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp.
THỂ DỤC
Trườn theo hướng thẳng
TẠO HÌNH
Nặn quả
( Steam)
ÂM NHẠC
VĐ múa: hoa bé ngoan
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
 
 
* Quan s¸t: C©y hoa cóc.
- TCV§: ChuyÒn bãng.
- Ch¬i theo ý thÝch.
-Thực hành cắm hoa.
TCVĐ:chơi ném bóng vào rổ nhựa
- Chơi theo ý thích
* Quan s¸t:
C©y hoa hång.
 - TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a
- Ch¬i tù do.- NK: Múa
(9h10- 9h40)
 
 * §äc c©u ®è vÒ c¸c lo¹i hoa cho trÎ ®o¸n.
- TCV§: C¸o vµ thá.
- Ch¬i tù do.TCVĐ:
 Ném bóng vào khung rổ
- Chơi theo ý thích
NK: erobich
(9h10- 9h40)
Hướng dẫn trẻ gieo hạt
-  TCVĐ: chơi ném bóng vào vòng trong bể nước
- Chơi theo ý thích
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH  * Lµm quen bµi th¬: Hoa b­ëi.
 
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i.
 
Rèn kỷ năng góc: Tạo hình, làm album
* Trẻ chơi tự chọn ở các góc.-NK:Tiêng Anh
(15h30- 16h)
*KÓ chuyÖn s¸ng t¹o “ B«ng hoa cóc”
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i.
.NK: Họa (15h30- 16h)
Ch¬i tù do c¸c gãc.
- L¾p ghÐp hµng rµo.
- VÏ xÐ d¸n vÒ c¸c lo¹i hoa.
NK:Tiêng Anh
(15h30- 16h
NK: Họa (14h45- 15-15)
- §ãng chñ ®Ò con
“ Hoa mùa xuân ”
 - Nªu gương cuèi tuÇn.
 
             
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3A
CHỦ ĐỀ:  Rau củ quả và các món ăn ( Từ ngày 22 đến ngày 26/2/2021)
 
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* * Đón trẻ:Cô nhẹ nhàng, vui vẻ đón trẻ vào lớp, cô nhắc nhở phụ huynh cất đồ dùng cá nhân trẻ vào nơi quy định cô trò chuyện với trẻ, tạo cho trẻ có một tâm lí an toàn khi vào lớp, cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Cô cho trẻ điểm danh, lần lượt cô mời các nhóm lên cắm cờ vào kí hiệu của mình, cô tổng hợp số trẻ đi học trong ngày
HOẠT ĐỘNG HỌC MTXQ
Tìm hiểu về một số loài rau
 
Toán
Nhận biết và đếm đến 3
 
Thể dục
Trườn chui qua cổng
 
 
Âm nhạc
- DH: Bầu bí
- Nghe hát: Em yêu cô giáo
NK: Họa
8h30 -9h
Tạo hình
Nặn quả tròn
 
 
 
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
NK:Zumba
9h10- 9h40
KN nhặt rau giúp mẹ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do theo ý thích
- Quan sát vườn rau khoai
- TCVĐ: chuyền bóng
- Chơi theo ý thích
NK: Họa
9h50-10h 20
- KN Chăm sóc cây
- TCVĐ: Ném bóng vào vòng
- Chơi theo ý thích
- Quan sát cây khế
- TCVĐ:
Ném vòng cổ chai
- Chơi theo ý thích
- Hướng dẫn trẻ làm kèn, bằng lá chuối
(Steam)
TCVĐ:Cáo ơi ngủ à
Chơi theo ý thích.
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
NK:T.anh
14h50-15h15
- làm quen bài thơ : Bắp cải
-Chơi tự do
Kể chuyện theo tranh.
- Rèn kỷ năng ở các góc
- Chơi xếp hình bằng các vật liệu
- Chơi tự do
NK: Anh
14h50-15h15
NK:Zumba
15h30- 16h
-Chơi tự do ở các góc
 
- Đóng chủ đề,
- Nêu gương cuối tuần
 
 
                                                                                  NGƯỜI THỰC HIỆN
 
 
                                                                                                           Nguyễn Thanh Nga
 
                                          KẾ HOẠCH TUẦN 3B
                    CHỦ ĐỀ: Rau củ quả và các món ăn (Từ ngày 22 đến ngày 26/2/2021)
Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
ĐÓN TRẺ
 
 
 
THỂ DỤC SÁNG
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng, vui vẻ đón trẻ vào lớp, cô nhắc nhở phụ huynh cất đồ dùng trẻ vào nơi quy định, rửa tay bằng nước sát khuẩn, cô trò chuyện về các loại rau củ quả, môi trường thời tiết để cây phát triển, cho trẻ xem tranh vẽ, động viên trẻ đi học chuyên cần
*Thể dục sáng:Tập theo nhạc dụng cụ vòng, gậy với bài“Bé yêu biển lắm”
 
* Điểm danh: Trẻ đứng xếp hàng theo tổ, lần lượt gọi tên trẻ lên cầm ảnh của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt và nhắc tên những bạn vắng mặt
 
 
HOẠT ĐỘNG HỌC
Toán:
- Nhận biết và đếm đến 3
 
MTXQ:
- Khám phá tìm hiểu về rau củ quả
 
Tạo hình:
- Nặn quả tròn (ST)
 
Văn học:
- Bài thơ. Quả quất
Thể dục:
- Trườn chui qua cổng
- TC: Bắt bướm
 
 
 
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
 
 
Quan sát:
 Vườn rau cải
- TCVĐ: Chơi khung bóng rổ
- Chơi theo ý thích.
 
NK:
- Trò chuyện cách chế biến các  món ăn từ rau củ
-TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi theo ý thích
- Quan sát: Củ cà rốt
- TCVĐ: Lá và gió
- Chơi theo ý thích
NK:
- Xem video thu hoạch vườn quả cà chua
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi theo ý thích
NK:
 
NK:
- Quan sát: Quả bưởi
- TCVĐ: Ném bóng vào vòng trong bể nước
- Chơi theo ý thích.
 
CHƠI
HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
- Nghe hát bài. Mời bạn ăn
- Chơi tự do
- Giải câu đố về các loại quả
- Chơi tự do.
Xem video. Quá trình phát triển thành rau từ hạt cải
- Chơi tự do.
 
 
NK:
- Rèn kỉ năng nhặt rau giúp mẹ
- Chơi tự do.
 
 
 
NK:
- Đóng chủ đề: Rau củ quả và các món ăn
- Nêu gương cuối tuần.
 
     ­­­                                                                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
                                                                                                       
                                                                                                
                                                                                                  Trần Thị Nga   
 
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3C
CHỦ ĐỀ: Rau quả vườn bà  ( Từ ngày 22 đến ngày 26/2/2021)
 
Hoạt động Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
HỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng, vui vẻ đón trẻ, Hướng dẫn trẻ và phụ huynh rữa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, nhắc phụ huynh kiểm tra thân nhiệt , đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ đến trường  và nhắc phụ huynh giữ khoảng cách khi đưa đón trẻ.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt
HOẠT ĐỘNG HỌC MTXQ
Tìm hiểu khám phá một số loại rau,củ quả
(UDCNTT)
 Thể dục
 VĐCB:
Trườn chui qua cổng
T/C:Cáo ơi ngủ à
 
Toán
Nhận biết và đếm đến 3
(UDCNTT)
Văn học
Chuyện:
Nhổ củ cải
UDCNTT
 
Tạo hình
Nặn quả tròn
(Steam)
CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan sát vườn rau khoai nhà trường
- TCVĐ: Chơi ném bóng vào trong bể nước
- Chơi tự do
- Quan sát rau bắp cải, củ su hào, quả bí đỏ
TCVĐ:Gieo hạt
 - Chơi tự do theo ý thích
 
 
 
- Cùng trẻ chơi ở góc sách nhà trường
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do theo ý thích
- QS quả ổi, quả khế
- TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp
- Chơi tự do theo ý thích
- Cùng trẻ chơi vơi cát,  sỏi, nước
- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Chơi tự do theo ý thích
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH Làm quen câu chuyện “ Nhổ củ cải”
Chơi theo ý thích
 
Cùng trẻ nghe hát bài “ Qủa gì”
Chơi theo ý thích
 
 
Trải nghiệm nhặt rau giúp mẹ
Chơi theo ý thích
 
 
Tô mùa vở chủ đề “Thực vật”
- Chơi tự do  tại các góc.
- Đóng chủ đề " Rau quả vườn bà 
- Nêu gương cuối tuần
 
             
 
NGƯỜI THỰC HIỆN
 
Hồ Thị Bình
                                     KẾ HOẠCH TUẦN CHỦ ĐỀ:  RAU, CỦ, QUẢ! 3D
                                         (Từ ngày 22 đến 26 tháng 2 năm 2021)
Hoạt động Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: - Cô đến sớm chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng để đón trẻ
- Hướng dẫn cháu cất đồ dựng đúng nơi quy định.
- Trao đổi cùng phụ huynh về đặc điểm tình hình của cháu ở lớp
* Thể dục sáng: - Khởi động : 
 - Trọng động: Trẻ tập c¸c động t¸c tay, ch©n , bụng, bật  kết hợp  bài h¸t “ Bé yêu biển lắm”       
 - Hồi tỉnh:   Chim mẹ chim con, chim bay cũ bay, vẩy tay đi nhẹ , đi nhẹ nhàng hit thở đều…
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng .
HOẠT ĐỘNG HỌC MTXQ
 
Tìm hiểu khám phá về rau củ quả   (VD)
 
 
                   
THỂ DỤC
 
Trườn chui qua cổng.
TCVĐ : Cáo và thỏ.
 
 TOÁN
 
Nhận biết số   lượng 3 . Đếm đến 3.
(VD)
TẠO HÌNH
 
Nặn quả tròn
(STEAM)
 
VĂN HỌC
 
Thơ : Chùm quả ngọt.
 
 (VD)
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
-Quan sát cây khế.
-TCVĐ: Hái quả.
- Ch¬i theo ý thÝch.
-Xem tranh và trò chuyện về một số loại rau ăn củ.
- TCV§: chuyền bóng
- Ch¬i theo ý thÝch.
-Dạo chơi sân trường
-TCVĐ : thi xem đội nào nhanh.
-Ch¬i theo ý thÝch
 
 -Quan sát : Qủa cam ,táo ,chuối
-TCVĐ:Cáo và thỏ
-Ch¬i theo ý thÝch
 
 -Nhặt lá dọn rác khu câu cá.
-TCVĐ: Ném bóng vào khung
-Chơi tự do.
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH -Làm quen bài thơ : Chùm quả ngọt.
-Ch¬i tù do víi ®å ch¬i
 
 
Giaỉ câu đố về các loại rau củ quả.
- Chơi tự do với đồ chơi
 
 Rèn kĩ năng cắt , vẽ , nặn,xé dán các loại rau ,củ quả.
-Sử dụng vở chủ đề.
Chơi các trò chới với các hình.
 -Chơi với đồ chơi.
-Đóng chủ đề “Rau ,củ , quả  !”
-Nêu gương cuối tuần
 
             
                                                         Lập kế hoạch  : Nguyễn Thị Loan
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây