Kế hoạch tuần 2, tháng 3

Thứ hai - 08/03/2021 07:14
KẾ HOẠCH TUẦN 5A
CHỦ ĐỀ: Ngày hội của bà của mẹ (8/3 đến 13 /3/2021  )
 
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: C« ®Õn sím chuÈn bÞ ®å dïng ®Çy ®ñ ®Ó ®ãn trÎ .H­íng dÉn ch¸u cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. Nhắc nhở phụ huynh và hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi đến lớp,đo thân nhiệt,rửa tay khô bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp,giữ khoảng cách khi đưa đón trẻ.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “em yêu biển”.( trong lớp).
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt……..
HOẠT ĐỘNG HỌC NK:hoạ
8h30 – 9h
MTXQ
Tìm hiểu khám phá  
Ngày hội 8/3(CNTT)
Làm quen
chữ cái
P,Q
Tạo hình
Cắt dán hoa tặng mẹ.
( s tem)
Thể Dục
Bật sâu 40 – 50 cm
NK:zumba
9h30-10h
Toán
Tách gộp chia nhóm trong phạm vi 9
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
Quan s¸t:
Bồn hoa
- TCVĐ: ném bóng vào vòng
- Chơi theo ý thích.
 
Quan sát một số hình ảnh về ngày 8/3.
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
-Ch¬i theo ý thÝch.
 
Dạo chơi sântrường,nhặt lá vàng .
- TCVĐ: ném vòng vàocổ chai.
- Chơi theo ý thích.
NK: Hoạ
9h4010h10
- §äc c©u ®è vÒ c¸c phương tiện giao thông.
TCVĐ: mèo và chim sẽ
- Chơi theo ý thích.
 Trß chuyÖn vÒ c¸c ho¹t ®éng ngµy héi 8 - 3.
TCV§: NÐm bãng vµo chËu
Ch¬i theo ý thÝch
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Tổ chức ngày hội 8-3
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i.
 
 
 
NK: erobic
15h30 – 16hRÌn kn ë c¸c gãc.                                  -RÌn KN t« mµu vë chñ ®Ò
- RÌn kü n¨ng xÐ,nặn d¸n hoa.
NK:
T.anh
15h30-16h
-làmquen bài thơ.
bó hoa tặng cô
- Chơi tự do với đồ chơi
-Làm quen bài hát: ngày vui 8 – 3.
- Ch¬i tù do víi ®å ch¬i
NK: T.anh
14h45-15h15
- Đóng chủ đề:thực vật  ”
Nêugương cuối tuần
                   
 
                              Người lập kế hoạch : Phạm Thị Thanh Trà
 
KẾ HOẠCH TUẦN 5B
CHỦ ĐỀ:  Ngày hội của bà của mẹ. (từ ngày 8 đến ngày 12/3/2021 )
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh các quy định phòng dịch covit của nhà trường, thực hiện khai báo sức khỏe,vệ sinh trẻ sạch sẽ trước khi đến trường,đeo khẩu trang đúng cách trên đường đưa trẻ đến trường,rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.Phụ hyunh từ vùng dịch về nên tự cách ly,tránh tiếp xúc với cộng đồng.
  * Thể dục sáng: Tập theo nhạc và dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
HOẠT ĐỘNG HỌC Làm quen chữ cái.
p,q.
(CNTT)
NK:Zum ba
Tạo hình.
 Xé dán hoa tặng mẹ.(ĐT)
(steam)
Toán.
Tách gộp chia nhóm số lượng 9
NK.zum ba
Thơ:bó hoa tặng cô.
(CNTT)
Thể dục
Bật sâu
40-50cm.
TCVĐ:Mèo đuổi chuột.
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
NK: Họa
Trò chuyện về ngày 8/3
TCVĐ.Bịt mắt bắt dê
- Chơi  theo ý thích
Nhặt lá vàng nghép bông hoa tặng cô.
TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích
 
Quan sát các loại hoa ở sân trường.
TCVĐ: Chuyền bóng
 Chơi theo ý thích
Vẽ tự do trên sân
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích
 
Chơi với cát sỏi,nước
TCVĐ: Nhảy lò cò
Chơi theo ý thích.
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH Làm quà tặng bạn gái
Chơi theo ý thích
 
NK. Anh
Làm quen bài hát: “Ngày vui 8/3.”
Chơi theo ý thích
 
 
Hướng dẫn trẻ cách xếp hoa 5 cánh.
- Chơi  theo ý thích tại các góc
Chơi tự do theo ý thích.
Tô vở chủ đề.nặn quà Nấu ăn
Chơi bảng học toán
NK: Họa
 
 
- Đóng chủ đề “Ngày hội của bà của mẹ”
- Nêu gương cuối tuần.
NK. Zum ba
 
                                                                                                              Người thực hiện:  Nguyễn Thị Nguyên   
 
                                                                 KẾ HOẠCH TUẦN 5C
                                            CHỦ ĐỀ: Ngày hội 8.3 (Từ ngày 8/3 đến ngày 12/3)
 
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Trao đổi phụ huynh: Đeo khẩu trang khi đưa trẻ đến trường, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi đưa đón trẻ đến trường.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ  vòng gậy  “ Bé yêu biển lắm” tập 2 lần (Tập trong lớp )
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
HOẠT ĐỘNG HỌC NK: Anh
8h30- 9h
MTXQ
THKP: về các hoạt động ngày lễ 8.3
(CNTT)
NK: Múa
8h30- 9h
Âm nhạc:
Dạy hát: ngày vui 8.3
Nghe: mẹ yêu
 
Thể dục
V§CB: Bật sâu 30-40cm
- TCVĐ: Chuyền bóng
NK: Anh
9h10- 9h40
NK: Họa
8h30- 9h
LQCC
- Làm quen chữ cái p, q
     Toán
- Tạo hình: Vẽ hoa
(steam)
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan s¸t hình ảnh trang trí 8.3
- TCV§: ô tô về bến
- Ch¬i tù do
 - Dạo chơi sân trường
- TCV§: Ném bóng rổ nhựa
- Ch¬i tù do
- Quan s¸t cây hoa dạn
- TCV§: KPAT- Khung bóng rổ nhựa
- Ch¬i tù do
- Đọc đồng dao: Nu na nu nóng
- TCV§: trêi n¾ng, trêi m­a.
- Ch¬i tù do
- Trải nghiệm cát sỏi
- TCV§ : chuyÒn bãng
- Ch¬i tù do
 
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH - Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội 8.3
 
NK: Họa
14h45-15h15
- Chơi với đồ chơi lắp ghép hình gỗ
- Hướng dẫn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng.
- Chơi tự do các góc
 
NK: erobic
15H30-16h
- Kchuyện
Theo tranh
- Chơi tự do các góc.
- Đóng chủ đề,
- Nêu gương cuối tuần.
 
 
 
                                                               Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thủy
 
 KẾ HOẠCH TUẦN 4B
CHỦ ĐỀ:        Ngày hội 08/03 ( Từ ngày 08 đến ngày 12/3 )
Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sau
ĐÓN TRẺ
 
 
 
 
 
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM
DANH
* Đón trẻ: - Cô đến lớp sớm chuẩn bị đầy đủ nước uống cho trẻ đón trẻ vào lớp gợi ý trẻ cất đồ dùng cá nhân vào chổ qui định vào chơi với đồ chơi xem tranh ảnh trong chủ đề
- Cô hướng dẫn trẻ cách phòng chống covid như đeo khẩu trang,
hướng dẫn trẻ và PH rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp,
- Nhắc PH kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường và nhắc PH phải đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình
vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý trẻ phát hiện
bạn vắng mặt
HOẠT ĐỘNG HỌC MTXQ
- Tìm hiểu khám phá về ngày QTPN 8/3
Toán
- Thêm bớt tạo nhóm số lượng 5
Thể dục
- Bật tách khép chân qua 5 ô
 
Âm nhạc
Dạy hát: Quà 8/3
-TCAN: Ai nhanh nhất
Văn học
Thơ: Dán hoa tặng mẹ.
 
CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan s¸t vưên hoa cña tr­ưêng
- TCV§: MÌo ®uæi chuét
- Chơitự do
- T×m c¸c nguyªn vËt liÖu thiªn nhiªn (hoa, l¸, qu¶) t¹o thµnh mãn quµ tÆng c«  ngµy8-3
- TCVĐ:  Ném bóng rổ
- Chơitự do
- Dạo thăm xem hìnhảnh hoạt động về   ngµy 8-3
- TCV§:
Thảđỉa ba ba
- Chơitự do
 - Dạo chơi, nhặt lá rụng.
- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Chơi tự do
- NK: ARB
9h50-10h20
- Đọc bài đồng dao, ca dao cho trẻ nghe.
- TCVĐ: “Người tài xế giỏi”
- Chơitự do - NK: Anh
9h50-10h20
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH - NK: Họa
14h45-15h15
-NK:Anh
15h30-16h
- Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 8-3
- Ch¬i tù do.
- Làm quen bài thơ: Dán hoa tặng mẹ - NK: Họa
14h45-15h15
-NK:Múa
15h30-16h
- Tô vở chủ điểm.
- Chơi tự do các góc
(SATEM)Rèn kỷ năng
T« mµu, c¾t xÐ d¸n các nguyên vật liệu thiên nhiên
mét sè lo¹i hoa
-Chơi tự do
- Đóng chủ đề:
- Nêu gương cuối tuần
                                                                                                                      Người lập: Đậu Thị Sông Hương
 
KẾ HOẠCH TUẦN 4D
CHỦ ĐỀ: Ngày hội 8-3 ( Từ ngày 08/3 đến ngày 12/03 )
Hoạt động Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Niềm nở đón trẻ vào lớp theo các hành động bằng hình ảnh .Rửa tay bằng nước sát khuẩn khô trước khi vào lớp. Gợi ý cho trẻ chơi đồ chơi, xem các  loại tranh ảnh chủ đề 8-3.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
HOẠT ĐỘNG HỌC Văn học:
Thơ : Dán hoa tặng mẹ
(Xem sile)
NK: Anh (9h10-9h40)
MTXQ:
Tìm hiểu, khám phá ngày vui 8/3
(Xem sile)
 
Thể dục:
Bật tách khép chân qua 5 ô TCVĐ: Mèo đuổi chuột
NK: Họa
(9h10-9h40)
Âm nhạc:
DH: Dạy hát:
Quà 8/3
Nghe hát : Ngày vui 8/3
Toán:
Thêm bớt tạo nhóm số lượng 5
CHƠI NGOÀI TRỜI NK: Họa (9h50-10h20)
- Quan sát hình ảnh ngày hội 8/3
- TCVĐ : Kéo co
- Chơi theo ý thích
- Dùng sỏi xếp hình bông hoa
- TCVĐ: Khung rổ bóng nhựa
- Chơi theo ý thích.
NK:Anh
(9h50-10h12)
- Làm thí nghiệm nổ bóng bay
- TCVĐ: Ô tô về bến
- Chơi theo ý thích.
- Khám phá vật chìm, vật nổi
(STEAM)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý thích.
- Quan sát các bồn hoa dạn trong sân trường
- TCVĐ: Khám phá âm thanh
- Chơi theo ý thích.
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Tổ chức ngày
 8 – 3 cho các bạn gái
- Chơi tự do
- Làm quen  bài hát
“Quà 8/3”
- Chơi tự do
- Rèn kỹ năng chơi tự do các góc
- Chơi tự do
 - NK: Erobic
(14h45-15h15)
- NK: Zumba
(15h-15h30)
- Pha trộn màu nước.
- Đóng chủ đề “Ngày hội 8/3”
- Nêu gương cuối tuần.
 
             
 
Người thực hiện:
 
Trần Thị Thu Hiền
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3A
CHỦ ĐỀ:  Vui hội 8/3( Từ ngày 8 đến ngày 12/3/2021)
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Cô đến sớm chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng để đón trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. Tuyên truyền tới phụ huynh dịch covid đo thân nhiệt cho trẻ ở nhà trước khi đến lớp, phụ huynh và trẻ đeo khẩu trang đúng cách khi đi đưa đón trẻ, phụ huynh và trẻ rửa tay sát khuẩn trước cổng trường, trước cửa lớp Trao đổi cùng phụ huynh về đặc điểm tình hình của cháu ở lớp
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm” tập trong lớp.
* Điểm danh: Cô cho trẻ điểm danh, lần lượt cô mời các nhóm lên cắm cờ vào kí hiệu của mình, cô tổng hợp số trẻ đi học trong ngày
HOẠT ĐỘNG HỌC MTXQ
Vui hội 8/3
(Xem qua tivi)
Toán
Tách nhóm có 4 đói tượng rồi đếm (Xem qua tivi)
Thể dục
Bò theo đường zích zắc
 
Âm nhạc
VĐTN: Qùa 8/3
NK: Họa
8h30 -9h
Tạo hình
Vẽ hoa tặng bạn
 
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
NK:Zumba
9h10- 9h40
KN cắm hoa (Steam)
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi  theo ý thích
- Quan sát vườn rau khoai
- TCVĐ: chuyền bóng
- Chơi theo ý thích
NK: Họa
9h50-10h 20
 
Hướng dẫn kỷ năng đeo khẩu trang
- TCVĐ: Ném bóng vào vòng
- Chơi theo ý thích
- Quan sát cây khế
- TCVĐ:
Ném vòng cổ chai
- Chơi theo ý thích
- Hướng dẫn trẻ làm dông hồ lá chuối
(Steam)
TCVĐ:Cáo ơi ngủ à
Chơi theo ý thích.
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
NK:T.anh
14h50-15h15
-Tổ chức các hoạt độngchào mừng 8/3
- Chơi tự do
- Rèn kỷ năng ở các góc - Kể chuyện cho trẻ nghe
- Chơi tự do
NK: Anh
14h50-15h15
NK:Zumba
15h30- 16h
-Chơi tự do ở các góc
 
- Đóng chủ đề,
- Nêu gương cuối tuần
 
                                                              NGƯỜI THỰC HIỆN
 
 
                                                                           Nguyễn Thanh Nga
 
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3B
CHỦ ĐỀ: Vui ngày hội 8 - 3 (Từ ngày 8 đến ngày 12/3/2021)
Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
ĐÓN TRẺ
 
 
 
 
THỂ DỤC SÁNG
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Cô đeo khẩu trang đón trẻ vào lớp, tiếp tục nhắc trẻ và ph rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường, ph và trẻ đeo khẩu trang giữ khoảng cách khi đưa đón trẻ. Cô trò chuyện về ngày lễ 8 – 3 trẻ hiểu được ý nghĩa tôn vinh phụ nữ, động viên trẻ đi học chuyên cần
*Thể dục sáng:Tập theo nhạc dụng cụ vòng, gậy với bài“Bé yêu biển lắm”
 
* Điểm danh: Trẻ đứng xếp hàng theo tổ, lần lượt gọi tên trẻ lên cầm ảnh của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt và nhắc tên những bạn vắng mặt
 
 
HOẠT ĐỘNG HỌC
Tạo hình:
- làm thiệp quà tặng mẹ  8 - 3          (ST)
 
Âm nhạc:
- DH: Quà
 8 – 3
- TCAN: NH thỏ nhảy vào chuồng
 
Toán:
- Tách nhóm có 4 đối tượng rồi đếm
 
Văn học:
- Bài thơ. Dán hoa tặng mẹ
   (CNTT)
Thể dục:
- Bò theo đường zích zắc
- TC: Bắt bướm
 
 
 
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
 
 
- Trò chuyện về ngày hội 8 - 3
- TCVĐ: Chơi khung bóng rổ
- Chơi theo ý thích.
 
 NK: Họa
9h10 – 9h40
- Quan sát:
 Vườn hoa mười giờ
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi theo ý thích
- Kỉ năng gấp hình tam giác bằng giấy
- TCVĐ: Máy bay
- Chơi theo ý thích
NK: Zumba
9h10- 9h40
- NK: Họa
9h50- 10h20
- Xem video đeo khẩu trang đúng cách. CNTT
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi theo ý thích
 NK: Anh
9h10- 9h40
- Quan sát: Cây hoa ngọc lan
- TCVĐ: Ném bóng vào vòng trong bể nước
- Chơi theo ý thích.
 
CHƠI
HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
- Tổ chức múa hát ngày hội của bà của mẹ 8 - 3
- Chơi tự do
- Cô đọc chuyện tranh cho trẻ nghe
- Chơi tự do.
NK: Anh
14h45,15h15
- Tiếp tục phòng tránh dịch covid
- Chơi tự do.
NK: Zumba
14h45- 15h15
- Kỉ năng bé rửa tay sát khuẩn
- Chơi tự do.
- Đóng chủ đề: Vui ngày hội 8 - 3
- Nêu gương cuối tuần.
 
     ­­­                                                                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
                                                                                                       
                                                                                                
                                                                                                  Trần Thị Nga   
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3C
CHỦ ĐỀ: Vui ngày hội 8/3  ( Từ ngày 08 đến ngày 12/3/2021)
 
Hoạt động Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
HỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng, vui vẻ đón trẻ, Hướng dẫn trẻ và phụ huynh rữa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, nhắc phụ huynh kiểm tra thân nhiệt , đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ đến trường  và nhắc phụ huynh giữ khoảng cách khi đưa đón trẻ.
* Thể dục sáng: Tập thể dục trong lớp, tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt
HOẠT ĐỘNG HỌC MTXQ
Tìm hiểu, khám phá về ngày hội 8/3
 (UDCNTT)
 NK:Họa
8h30-9h
Thể dục
 VĐCB:
Bò theo đường dích dắc
T/C:Kéo co
Toán
Đếm đến 4, nhận biết chữ số 4
(UDCNTT)
NK:Zumba
8h30-9h
Văn học
Thơ: Dán hoa tặng mẹ
UDCNTT
 
Tạo hình
Vẽ quà tặng bạn
 (Steam)
CHƠI NGOÀI TRỜI Cùng trẻ vận động bài hát “ Qùa 8/3”
- TCVĐ: Chơi ném bóng vào trong bể nước
- Chơi tự do
- Quan sát vườn rau nhà trường
TCVĐ:Gieo hạt
 - Chơi tự do theo ý thích
NK:Anh
9h50-10h20
 
- Cùng trẻ chơi ở góc sách nhà trường
- TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi tự do theo ý thích
- Q/S hoa sân trường
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do theo ý thích
NK:Anh
9h50-10h20
- Cùng trẻ chơi vơi cát,  sỏi, nước
- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Chơi tự do theo ý thích
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH Biễu diễn văn nghệ chào mừng ngày 8/3
NK:Zumba
15h30-16h
Làm quen bài thơ “Dán hoa tặng mẹ”
Chơi theo ý thích
 
 
- Rèn K/N
+ Vẽ hoa tặng bạn
+ Gói, trang trí hộp quà
+Xây vườn hoa
 
 
NK:Họa
14h45-15h15
Tô màu vở chủ đề “Giao thông”
- Chơi tự do 
- Đóng chủ đề " Vui ngày hội 8/3 
- Nêu gương cuối tuần
 
               
 
NGƯỜI THỰC HIỆN
 
Hồ Thị Bình

 
KẾ HOẠCH TUẦN 3D
CHỦ ĐỀ:  VUI NGÀY HỘI 8/3
(Từ ngày 8 đến  12 tháng 3 năm 2021)
Hoạt động Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: - Cô đến sớm chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng để đón trẻ
-Nhắc nhở ,hướng dẫn trẻ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp
- Trao đổi cùng phụ huynh về việc thực hiện thông điệp : “5K”theo khuyến cáo của Bộ Y Tế
* Thể dục sáng: - Khởi động : 
 - Trọng động: Trẻ tập c¸c động t¸c tay, ch©n , bụng, bật  kết hợp  bài h¸t “ Bé yêu biển lắm”        
 - Hồi tỉnh:   Chim mẹ chim con, chim bay cũ bay, vẩy tay đi nhẹ , đi nhẹ nhàng hit thở đều…
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng .
HOẠT ĐỘNG HỌC TẠO HÌNH
 
Dán hoa lên thiệp  chúc mừng ngày 8/3.
     (ST)   
NK :Tiếng Anh
MTXQ
 Trò chuyện , tìm hiểu về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.   (VD)
NK :Anh
 TOÁN
 
Tách nhóm có 3 đối tượng rồi đếm
(VD)
THỂ DỤC
 
Bò theo đường ziczăc
TCVĐ: Nhảy lò cò.
 NK : Hoạ
VĂN HỌC
 
Thơ : Dán hoa tặng mẹ .
 
 (VD)
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
-Cây bàng
-TCVĐ: Hái quả.
- Ch¬i theo ý thÝch.
-Xem tranh ảnh một số động ngày 8/3 .
- TCV§: chuyền bóng
- Chơi theo ý thích.
-Dạo chơi sân trường
-TCVĐ : Nhảy lò cò
-Ch¬i theo ý thÝch
 
 Chơi với cát sỏi.
-TCVĐ:Cáo và thỏ
-Ch¬i theo ý thÝch
 
NK : Hoạ
 -Nhặt lá dọn rác khu câu cá.
-TCVĐ: Ném bóng vào khung
-Chơi tự do.
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH -Tổ chức ngày hội 8/3
 
- Chơi tự do với đồ chơi
 
NK :Erobic
Kể chuyện
 theo tranh : “Món quà bí mật.”
- Chơi tự do với đồ chơi
 
 NK :Zumba
Rèn kĩ năng cắt , vẽ , nặn,xé dán tô màu tranh.
-Sử dụng vở chủ đề.
 
 
- Đọc đồng dao : Đi cầu đi quán .
 
 -Chơi với đồ chơi.
-Đóng chủ đề “Vui ngày hội 8/3 !”
-Nêu gương cuối tuần
 
               
                                                                                                                Lập kế hoạch: Nguyễn Thị Loan
 
 
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây