Kế hoạch chuyên môn tháng 2

Thứ hai - 01/02/2021 16:17
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02
 
   Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1931-03/02/2021)
* Huy động:  Nâng tỷ lệ chuyên cần ở các lớp, khuyến khích trẻ ăn sáng.
* Chuyên môn:
- æn ®Þnh nÒ nÕp trước, trong và sau tÕt.
- TiÕp tôc huy ®éng trÎ, n©ng tû lÖ chuyªn cÇn.
- Thùc hiÖn giê nµo viÖc ®ã theo thêi gian biÓu.
- Trang trÝ ®óng chñ ®Ò chñ ®iÓm “Thùc vËt.
- T¹o m«i tr­êng trong vµ ngoµi líp ®Ñp, s¸ng t¹o phong phó néi dung vÒ chñ ®Ò.
- Hoµn thµnh hå s¬ ®¸nh gi¸ trÎ cuèi chñ ®Ò, cuèi kú.
- Thùc hiÖn d¹y kiÕn tËp tæ, kiÕn tËp tr­êng.
- Lập kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội Chào Xuân Tân Sửu 2021 bằng hình thức “Văn nghệ chào xuân; Giao lưu Tiếng Anh; liên hoan tiệc buffet” dự kiến vào chiều ngày 02/2/2021.
- Kiểm tra nề nếp dạy học trước, trong và sau tết.
- Tiếp tục học tập bồi dưỡng thường xuyên.
- Tiếp tục kiểm tra các hoạt động dạy học, trang trí tạo môi trường trong và ngoài lớp.
* Công tác dinh dưỡng, sức khỏe:
- Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c sau trước, trong và sau tÕt.
- Thùc hiÖn ®óng thùc ®¬n.
- Lµm hîp ®ång nhËp thùc phÈm, kiÓm tra l­u mÉu thøc ¨n 24/24h.
- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, sạch sẽ, giải quyết các mặt hàng khô cần thiết trong năm để đảm bảo nghỉ tết không có hàng tồn, ngày đầu tiên sau nghỉ tết tất cả các mặt hàng đều được đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh ATTP và thời hạn sử dụng.
- Kiểm tra giá của thực phẩm trước, trong và sau tết, làm hợp đồng nhập thực phẩm.
- Cho trÎ ¨n hÕt suÊt vµ ®ñ ®Þnh l­îng.
- TiÕp tôc c©n bæ sung cho trÎ.
- Hoµn thµnh hå s¬ b¸n tró, b¶ng biÓu c«ng khai ë b¶ng.
- Tæ nu«i d­ìng lµm tèt (nhËn hµng, vÖ sinh, chÕ biÕn).
* C«ng ®oµn:
- Tặng quà tết cho đoàn viên.
- Động viên đoàn viên đón tết vui, an toàn, tiết kiệm, không sa vào các tệ nạn xã hội, trả phép tết đúng quy định.
- TÆng quµ nh©n ngµy ThÇy thuèc ViÖt Nam 27/2 cho: Bệnh viện y học cổ truyền, Y tÕ ph­êng B¾c Hµ.
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây