Báo cáo hoạt động nhà trường tháng 3/2021

Thứ ba - 23/03/2021 15:40

 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ

Số:    /BC-MNBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Bắc Hà, ngày 23 tháng 3 năm 2021
                                                                                          
 
                                                 BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3/2021,
                                               TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 4/2021
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3:
1. Công tác huy động trẻ:
1.1. Huy động trong nhà trường:
 
Cháu độ tuổi Điều tra phổ cập Huy động học trong trường
Số trẻ điều tra Huy động theo phổ cập Tỷ lệ huy động PC Số lớp Tăng, giảm lớp Số trẻ Trẻ tăng, giảm Cháu huyện khác vào học Cháu tỉnh khác vào học Cháu phường, xã khác vào học
Tháng 02 Tháng 3 Tháng 02 Tháng   3 Tháng 02 Tháng  3
Trẻ 5 tuổi 279 279 279 100 4 4 0 146 146 0 1 0 16
Trẻ 4 tuổi 247 247 247 100 4 4 0 123 122 Giảm 1 0 0 5
Trẻ 3 tuổi 256 245 245 95.7 4 4 0 112 112   1 0 11
Tổng MG 782 771 771 98,6 12 12 0 381 380        
Trẻ 2017 171 42 42 25                  
Trẻ 2018 153                        
Trẻ 2019 61                        
Tổng NT 385 42 42                    
Tổng chung 1.167 813 813 70                  
 
 
 
1.2. Huy động các nhóm trẻ, LMGĐLTT trên địa bàn:
TT Tên  nhóm trẻ Số trẻ nhà trẻ Trẻ Mẫu giáo Tổng  số cháu huy động Chủ nhóm Giáo viên (Chỉ báo GV có trình độ MN) Nhân viên nuôi dưỡng
Số  lớp Số cháu Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi
Số lớp Số trẻ Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học Số lớp 4 tuổi Số trẻ Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học
1 NTGĐ Tâm Ngọc 1 20 0 0                 20 Ng. Thị Hà    
2 NTGĐ Võ Thị Liệu 1 8 0 0                 8 Võ Thị Liệu    
3 NTGĐ Biển Dương         1 6 0 0   4     10 Ng. Thị Thu    
4 NTGĐ Tuổi Thơ 1 29 0 0 1 6             35 Ng. Thị Hiền    
5 NTGĐ Hạnh Phúc 1 12                     12  Phạm Thị Huyền    
 
- Các giải pháp cụ thể trong công tác huy động trẻ đến trường:
 Thống kê danh sách trẻ nhà trẻ chưa đến trường, chưa học tại các nhóm trẻ độc lập tư thục để vận động các cháu đi học.
2. Công tác quản lý trong nhà trường:
- Tổ chức triển khai các văn bản: Thực hiện phòng, chống covid 19; Kê khai thuế thu nhập cá nhân 2021 và quyết toán thuế TNCN năm 2020; Thống kê đối tượng tiêm vắc xin phòng chống covid 19; Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; Bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên; phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật vận động năm 2021; Triển khai hội thi KHKT lần thứ 11 năm (2020-2021) và cuộc thi lần thứ 12 năm 2021;Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
- Đội ngũ CBQL, GV, NV: 39 người; trong đó: CBQL: 3; Giáo viên: 26 (2 giáo viên chuyên biệt); Nhân viên: 10 (01 kế toán; 08 nuôi dưỡng; 01 bảo vệ) giảm giảm 01 đ/c so với tháng 02.
3. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục:
3.1. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
- Vệ sinh môi trường đồ dùng, đồ chơi sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho các cháu hoạt động .Thực hiện chăm sóc cây xanh, khá tốt.
- Tổ nuôi dưỡng thực hiện tốt vệ sinh hàng ngày, thông hầm ga vào các chiều thứ 6 cuối tuần, hoàn thành hồ sơ kịp thời.
- Đảm bảo các cháu ăn đúng thực đơn, đủ định lượng, có đủ nước ấm cho trẻ uống không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm, kiểm tra thực phẩm nhập vào, xuất ra đảm bảo đúng quy định. Tổ chức cho trẻ ăn bufeet 2 lần theo đúng kế hoạch.
- Ký hợp đồng thực phẩm tháng 3->5/2021.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú, an toàn tai nạn thương tích, vệ sinh ATTP 6 lượt  (4 tốt, 2 khá).
- Tuyên truyền phòng chống dịch covid 19, bệnh thủy đậu.
  • Thực hiện nghiêm túc quy trình bếp 1 chiều, kiểm thực 3 bước.
  • Thực hiện lịch vệ sinh, vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp, vệ sinh phòng đa chức năng trước khi vào làm việc.
- Vệ sinh bếp, đồ dùng, đồ ăn của trẻ được xử lý bằng nước sôi sạch sẽ, khô ráo.
Kết quả như sau:    Số trẻ được cân đo:   366/380;  tỷ lệ:  96,3%
- CNBT:                  329/366 cháu       đạt tỷ lệ 89,9%             
- CNCHSVT:             31/366 cháu       đạt tỷ lệ 8,5%      
- SDD vừa:                   6/366 cháu       đạt tỷ lệ 1,6%      
- CCCHSVT:               2/366 cháu       đạt tỷ lệ 0,5%     
- CCBT:                   359/366 cháu       đạt tỷ lệ 98,1%             
- Thấp còi độ I:             5/366 cháu      đạt tỷ lệ 1,4%    
3.2. Công tác chuyên môn:
- Hướng dẫn viết SKKN cho các giáo viên đăng ký chiến sĩ thi đua Phan Vân hướng dẫn trẻ 5 tuổi phân loại rác; Hồ Bình Tạo hứng thú vào bài cho trẻ 5 tuổi.
- Tổ chức xây dựng lớp học hạnh phúc trong lớp, ngoài lớp:  Kết quả 12/12 lớp thực hiện nghiêm túc, trong đó XL tốt: 3A, 3B, 4A, 4D, 5D, 3D, khá: 3C, 4B, 5B, 5C, 4C, 5A.
- Xây dựng môi trường ngoài: Chỉ đạo làm cây hoa hạnh phúc tổ 3T, con đường đến trường vui nhộn tổ 4 tuổi, bảng đồ chơi thông minh tổ 5 tuổi, trông cây xanh ngoài vĩa hè
- Chuyển và trang trí phòng hội trường thành văn phòng, đưa bảng ảnh các hoạt động ra ngoài hành lang đi lên cầu thang phòng hội trường, trang trí phòng Thể chất,  đa năng, tin học ngoại ngữ, đóng biển tên các phòng...
+ Lát Thảm
+ Cắt chữ: Bé vui khỏe, cô hạnh phúc
+ Làm biểu tượng lô gô hội khỏe măng non; Thiết kế trang trí phòng tin học ngoại ngữ, phòng giáo dục thể chất, phòng đa chức năng
- Hướng dẫn các cháu làm bưu thiệp tặng bà, tặng mẹ.
⁃ Thực hiện chủ đề thực vật, giao thông, trang trí lớp theo chủ đề.
⁃ Tổ chức kiến tập vào thứ 5 tuần 3: Hằng, Sông Hương. Tốt 2/2
⁃ BDTX: hoàn thành mô đun 3, học mô đun 4. 24/24 giáo viên nghi chép và tổ chức áp dụng thực hành đầy đủ
* Kiểm tra nội bộ: 5 hoạt động Kết quả: 4 tốt, 1 khá
* Phổ biến giáo dục pháp luật:
⁃ Tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông.
- Chi đoàn: Sơn lốp các kiểu hình, tạo hình đồ dùng, đồ chơi từ lốp, quyét vôi tường rào phía trước, bồn hoa vỉa hè,  
4. Xây dựng CSVC, trường chuẩn Quốc gia:
- Nhận bàn giao công trình nhà hiệu bộ.
- Duyệt miễn giảm học kỳ II.
- Mua sắm 8 bộ bàn đặt máy tính, mua sắm đồ chơi vận động, hệ thống rửa tay ngoài trời cho các cháu.
⁃ Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, cập nhật phần mềm, rà soát mình chứng, hoàn thành dán mã minh chứng. In báo cáo và tờ trình nộp Phòng và Sở Giáo dục.
5. Công tác khác:
- Đã vận động được 22 bộ áo dài quyên góp từ các đoàn viên gửi lên Liên đoàn lao động Thành phố tặng các chị, các mẹ vùng sâu, vùng xa.
- Tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài do Hội LHPN và LĐLĐ thành phố tổ chức có 01 giáo viên (cô Hồ Thị Bình) lọt vào vòng chung kết.
- Tặng quà cho cán bộ, giáo viên ngày lễ 08/3; giao lưu bóng chuyền hơi giữa nhà trường và sinh viên thực tập.
- Hồ sơ Đảng, Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên 5 năm 2015- 2020; Lập danh sách đảng viên nộp Đảng ủy phường
- Hoàn thành kế hoạch thi đua giai đoạn 2020 - 2025.
- Hoàn thành QĐ, kế hoạch phòng chống tham nhũng.
- Hưởng ứng tháng thanh niên, đoàn thanh niên làm công trình quét vôi, ve 50m ở hàng rào phía trước cổng trường.
KẾ HOẠCH THÁNG 4:
  Lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 01/5.
* Huy động:  Nâng tỷ lệ chuyên cần ở các lớp, khuyến khích trẻ ăn sáng.
1. Chuyên môn:
- Nâng tỷ lệ chuyên cần ở các lớp, khuyến khích trẻ ăn sáng đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.
- Tổng kết đánh giá thực tập sư phạm cho sinh viên.
- Các lớp trang trí theo chủ đề “Nước và hiện tượng thiên nhiên”.
- Hoàn thành tất cả các loại hồ sơ, chấm hồ sơ giáo viên kỳ II, tổng kết đánh giá BDTX.
- Lập kế hoạch chuẩn bị cho văn nghệ tổng kết năm học 2020 - 2021 và khai giảng năm học 2021 - 2022.
2. Công tác dinh dưỡng,sức khỏe:
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh bếp, thực hiện đúng thực đơn theo mùa, tuyên truyền phòng bệnh giao mùa cho trẻ.
- Kiểm tra sổ kiểm thực 3 bước, kiểm tra lưu mẫu thức ăn 24/24h.
- Cân đo trẻ suy dinh dưỡng tháng 4.
* Công tác công đoàn:
- Tặng quà cho đoàn viên ngày giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5
- Động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, hoàn thành các loại hồ sơ theo yêu cầu.
- Hoàn thành quỹ “Mái ấm công đoàn”
3.Công tác phổ cập, kiểm định:
- Tiếp tục vào phần mềm phổ cập, rà soát, bổ sung hồ sơ phổ cập, rà soát lại số cháu chưa đi độ tuổi 0->72 tháng trên địa bàn phường Bắc Hà.
4. Công tác khác:
- Hoàn thiện tổng kết công tác kiểm tra nội bộ.
- Tiếp tục trồng và chăm sóc rau sạch.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 Đã ký

Nguyễn Thị Hồng Vinh

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây