Báo cáo hoạt động nhà trường tháng 12/2020

Thứ tư - 23/12/2020 10:15
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
 
 
 
Số:      /BC-MNBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                   Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2020
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12/2020,
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 01/2021
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12:
1. Công tác huy động trẻ:
1.1. Huy động trong nhà trường:
 
Cháu độ tuổi Điều tra phổ cập Huy động học trong trường
Số trẻ điều tra Huy động theo phổ cập Tỷ lệ huy động PC Số lớp Tăng, giảm lớp Số trẻ Trẻ tăng, giảm Cháu huyện khác vào học Cháu tỉnh khác vào học Cháu phường, xã khác vào học
Tháng 11 Tháng 12 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 11 Tháng 12
Trẻ 5 tuổi 279 279 279 100 4 4 0 147 147   1 0 16
Trẻ 4 tuổi 247 247 247 100 4 4 0 123 123   0 0 5
Trẻ 3 tuổi 256 245 245 95.7 4 4 0 111 112 tăng 1 1 0 11
Tổng MG 782 771 771 98,6 12 12 0 381 382        
Trẻ 2017 171 42 42 25                  
Trẻ 2018 153                        
Trẻ 2019 61                        
Tổng NT 385 42 42                    
Tổng chung 1.167 813 813 70                  
 
 
 
1.2. Huy động các nhóm trẻ, LMGĐLTT trên địa bàn:
TT Tên  nhóm trẻ Số trẻ nhà trẻ Trẻ Mẫu giáo Tổng  số cháu huy động Chủ nhóm Giáo viên (Chỉ báo GV có trình độ MN) Nhân viên nuôi dưỡng
Số lớp Số cháu Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi
Số lớp Số trẻ Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học Số lớp 4 tuổi Số trẻ Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học
1 NTGĐ Tâm Ngọc 1 15 0 0                 15 Ng. Thị Hà    
2 NTGĐ Võ Thị Liệu 1 8 0 0                 8 Võ Thị Liệu    
3 NTGĐ Biển Dương         1 6 0 0   4     10 Ng. Thị Thu    
4 NTGĐ Tuổi Thơ 1 21 0 0 1 6             27 Ng. Thị Hiền    
5 NTGĐ Hạnh Phúc 1 3                     3  Phạm Thị Huyền    
 
- Các giải pháp cụ thể trong công tác huy động trẻ đến trường:
 Thống kê danh sách trẻ nhà trẻ chưa đến trường, cử giáo viên điều tra đến tận từng hộ gia đình có trẻ chưa ra lớp vận động, thuyết phục người dân đưa trẻ đến các nhóm trẻ gia đình, các trường tư thục.
2. Công tác quản lý trong nhà trường:
- Tổ chức triển khai các văn bản: Kịp thời nắm bắt và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Phòng GDĐT.
- Công tác tham mưu:
- Công tác KTNB:
+ Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên, trong đó 1/3 xếp loại tốt, 2/3 xếp loại khá;
+ Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên, trong đó xếp loại khá 1.
+ Kiểm tra 6 hoạt động của nhà trường, trong đó 4HĐ xếp loại tốt, 2HĐ xếp loại khá
- Đội ngũ CBQL, GV, NV: 40 người; trong đó: CBQL: 3; Giáo viên: 27 (3 giáo viên chuyên biệt); Nhân viên: 10 (01 kế toán; 08 nuôi dưỡng; 01 bảo vệ) không tăng không giảm so với tháng 11.
3. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục:
3.1. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
- Đảm bảo các cháu ăn đúng thực đơn, đủ định lượng, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm, kiểm tra thực phẩm nhập vào, xuất ra đảm bảo đúng quy định.
- Kiểm tra, khảo sát lại giá cả một số mặt hàng trên thị trường.
-  Phối hợp phụ huynh kiểm tra chế độ ăn  3 lần (Tốt 3).
- Tổ chức cho trẻ ăn buffet 2 lần/ tháng vào thứ 4 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng.
- Các lớp thực hiện lịch vệ sinh lớp, trường theo đúng kế hoạch. Vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh mùa đông, rửa tay, lau mặt của các lớp được 10 lượt.
- Tổ chức cho trẻ uống VitaminA vào ngày 09/12 cho các cháu. Kết quả: 363/382 cháu.
* Tổ chức cân đo lập biểu đồ tăng trưởng lần 2: Tổng số cháu: 382 cháu
Tổng số trẻ được cân là:           350/382 cháu.
Trong đó:
- Cân nặng cao hơn so với tuổi:   30/350 cháu;      đạt tỷ lệ:     8,6%
- Cân nặng bình thường là:                 315/350 cháu;      đạt tỷ lệ:   90%
- Suy dinh dưỡng vừa:                   5/350 cháu;      đạt tỷ lệ:    1,4%
Tổng số trẻ được đo là:            350/382 cháu.
Trong đó:
- Chiều cao đứng hoặc nằm cao hơn so với tuổi:     4/350 cháu;  đạt tỷ lệ:   1,1%
- Chiều cao bình thường:                         337/350 cháu; đạt tỷ lệ:  96,3%
- Thấp còi độ 1:                                         9/350 cháu; đạt tỷ lệ:   2,6%
- Kiểm tra hồ sơ bán trú, các hoạt động giáo dục hàng ngày, an toàn tai nạn thương tích, vệ sinh ATTP: 4 (Tốt 3, khá 1)
+ Phối hợp với những phụ huynh có cháu SDD có biện pháp khắc phục trong công tác CSSK, hỗ trợ kinh phí để tổ chức thêm bữa ăn cho 8 SDD mỗi tuần 2 lần.
- Phối hợp với trạm y tế phường tuyên truyền và cách phòng chống dịch bệnh: phòng chống bệnh giun sán, vệ sinh an toàn thực phẩm, cách phòng chống bệnh dịch bệnh corona qua bảng tuyên truyền phụ huynh nhà trường và các lớp.
3.2. Chất lượng giáo dục:
- Tham gia tổ chức tập huấn cho trẻ làm quen với chữ cái cho cán bộ quản lý và giáo viên 5 tuổi.
- Tham gia tập huấn giáo dục steam 8 đ/c.
- Triển khai tổ chức tập huấn lại xây dựng môi trường, tổ chức hoạt động dạy mẫu steam cho 24/24 giáo viên.
- Tổ chức trang trí lại môi trường 12/12 nhóm lớp. Bổ sung đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu.
- Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên thi giáo viên giỏi cấp thành phố.
- Tổ chức kiến tập trường 3 hoạt động: Cô Dương, cô Bình, cô Mai Hương 100% các lớp tham gia đầy đủ.
- Kiểm tra nội bộ: Chuyên đề:  5đ/c; 3 tốt; 2 khá
                             Toàn diện:  3 đ/c; 1 tốt; 2 khá
- Kiểm tra các 5 hoạt động:    tốt 5/5.
- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên modun 2.
4. Xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng:
- Sửa chữa, thay thế kịp thời hư hỏng nhỏ các lớp.
- Công tác KĐCL, trường chuẩn Quốc gia: Hoàn thành mã hóa sắp xếp minh chứng, hoàn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá.
5. Công tác khác:
- Đón đoàn kiểm tra chuyên đề về huy động nguồn lực, dạy Tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa đạt kết quả tốt.
- Động viên đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi dạy và học steam.
- Tổ chức mừng giáng sinh cho các cháu toàn trường bằng hình thức liên hoan văn nghệ, giao lưu chụp ảnh cùng ông già noel, liên hoan tiệc ngọt.
- Chúc mừng 22/12 cho 01 đoàn viên là cựu quân nhân.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 1:
Mừng đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021.
­­1. Chuyên môn:
­­- Huy động trẻ đến trường, nâng cao tỉ lệ chuyên cần, đặc biệt khối 5 tuổi
- Tiếp tục duy trì nghiêm túc nền nếp chuyên môn, kỹ cương trong nhà trường.
- Thực hiện CSGD trẻ theo chủ đề thực vật. Chấn chỉnh lại hồ sơ bài soạn, trang trí lớp phù hợp chủ đề. Trang trí tạo môi trường trong và ngoài lớp chào năm mới 2021
- Kiểm tra dự giờ đột xuất các hoạt động.
- Chỉ đạo các tổ kiến tập tổ, kiến tập trường đúng thời gian quy định.
- Tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp thành phố đạt kết quả tốt.
- Tiếp tục học BDTX MĐ 3.
* Công tác kiểm tra nội bộ: Dự kiến tiến hành sau ngày 20/1/2021, các chuyên đề theo kế hoạch
- Tổ chức giao lưu tiếng Anh cho trẻ.
2. Chăm sóc nuôi dưỡng:
- Đảm bảo các cháu ăn đúng thực đơn, đủ định lượng, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm, kiểm tra thực phẩm nhập vào, xuất ra đảm bảo đúng quy định.
- Kiểm tra chế độ ăn, tổ chức cho trẻ ăn buffet 2 lần/tháng
- Thực hiện lịch vệ sinh lớp, trường theo đúng kế hoạch. Vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 (vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp, ngoài trời, cắt tỉa chăm sóc cây cảnh).
- Kiểm tra hồ sơ bán trú, các hoạt động giáo dục hàng ngày, an toàn tai nạn thương tích, vệ sinh ATTP.
- Xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa, phù hợp với độ tuổi trẻ MG.
- Tổ chức cho các cháu ăn tết tại trường.
- Kiểm tra giá của thực phẩm trước, trong và sau tết, làm hợp đồng nhập thực phẩm.
- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, sạch sẽ, giải quyết các mặt hàng khô cần thiết trong năm để đảm bảo nghỉ tết không có hàng tồn, ngày đầu tiên sau nghỉ tết tất cả các mặt hàng đều được đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh ATTP và thời hạn sử dụng.
3. Công đoàn:
- Tổ chức cho đoàn viên nghỉ tết Dương đúng quy định.
- Tặng quà Tết cho các đoàn viên.
- Động viên đoàn viên làm dịch vụ nấu sáng, xây dựng khối đoàn kết nhất trí tổ chức CĐ.
4. Công tác kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia:
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài.
5. Công tác khác:
- Hoàn thành hồ sơ quyết toán tài chính cuối năm.
- Hoàn thành quy chế chi tiêu nội bộ 2021.
- Kiểm kê tài sản trước, trong và sau tết.
- Tổ chức sơ kết học kỳ 1, sơ kết các cuộc vận động, phong trào thi đua; bình xét xếp loại giáo viên học kỳ I, bình xét xếp loại lớp, tổ.
* Phổ biến giáo dục pháp luật: Luật an toàn giao thông, luật viên chức và một số văn bản chuyên ngành.
 
                KT.HIỆU TRƯỞNG
                  P.HIỆU TRƯỞNG
 
            Đã ký
                 Lâm Thị Bình

Nguồn tin: Admin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây