Báo cáo hoạt động nhà trường tháng 11/2020

Thứ hai - 23/11/2020 11:25


UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
 
 
 
Số:      /BC-MNBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                   Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 11 năm 2020
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11/2020,
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 12/2020
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11:
1. Công tác huy động trẻ:
1.1. Huy động trong nhà trường:
 
Cháu độ tuổi Điều tra phổ cập Huy động học trong trường
Số trẻ điều tra Huy động theo phổ cập Tỷ lệ huy động PC Số lớp Tăng, giảm lớp Số trẻ Trẻ tăng, giảm Cháu huyện khác vào học Cháu tỉnh khác vào học Cháu phường, xã khác vào học
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 10 Tháng 11
Trẻ 5 tuổi 279 279 279 100 4 4 0 147 147   1 0 16
Trẻ 4 tuổi 247 247 247 100 4 4 0 123 123   0 0 5
Trẻ 3 tuổi 256 245 245 95.7 4 4 0 113 111 Giảm 2 1 0 11
Tổng MG 782 771 771 98,6 12 12 0 382 381        
Trẻ 2018 171 42 42 25                  
Trẻ 2019 153                        
Trẻ 2020 61                        
Tổng NT 385 42 42                    
Tổng chung 1.167 813 813 70                  
 
 
 
1.2. Huy động các nhóm trẻ, LMGĐLTT trên địa bàn:
TT Tên  nhóm trẻ Số trẻ nhà trẻ Trẻ Mẫu giáo Tổng  số cháu huy động Chủ nhóm Giáo viên (Chỉ báo GV có trình độ MN) Nhân viên nuôi dưỡng
Số lớp Số cháu Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi
Số lớp Số trẻ Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học Số lớp 4 tuổi Số trẻ Trẻ ngoài tỉnh vào học Trẻ ngoài huyện vào học
1 NTGĐ Tâm Ngọc 1 15 0 0                 15 Ng. Thị Hà    
2 NTGĐ Võ Thị Liệu 1 7 0 0                 7 Võ Thị Liệu    
3 NTGĐ Biển Dương         1 6 0 0   4     10 Ng. Thị Thu    
4 NTGĐ Tuổi Thơ 1 27 0 0                 27      
 
- Các giải pháp cụ thể trong công tác huy động trẻ đến trường:
 Thống kê danh sách trẻ nhà trẻ chưa đến trường, cử giáo viên điều tra đến tận từng hộ gia đình có trẻ chưa ra lớp vận động, thuyết phục người dân đưa trẻ đến các nhóm trẻ gia đình, các trường tư thục.
2. Công tác quản lý trong nhà trường:
- Tổ chức triển khai các văn bản: Kịp thời nắm bắt và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Phòng GDĐT. Cụ thể:
+ Công văn số 487/PGDĐT-TĐKT về hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm học 2020-2021; Công văn số 2076/SGDĐT-GDMN về việc cử đại biểu tham dự tập huấn CBQL, giáo viên công tác đảm bảo an toàn, phòng chống hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thực hiện CTGDMN; Công văn số 493/PGDĐT về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phòng chống dịch bệnh trong mùa bão lụt; Công văn 501/PGDĐT-KTKĐCLGD về hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2020-2021; Công văn 509/PGDĐT về việc thẩm định, xét duyệt chế độ chính sách cho học sinh học kỳ I năm học 2020-2021; Công văn 515/PGDĐT-GDTX về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDTX; Công văn 2757/HD-UBND về hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng hàng năm; Công văn 537/HD-PGDĐT về hướng dẫn triển khai xây dựng “Trường học hạnh phúc”.
- Công tác tham mưu: Tham mưu thành lập ban thanh lý tài sản nhà hiệu bộ.
- Công tác KTNB:
+ Kiểm tra chuyên đề 6 giáo viên, trong đó 3/6 xếp loại tốt, 3/6 xếp loại khá;
+ Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên, trong đó 1xếp loại tốt, 2 xếp loại khá.
+ Kiểm tra 9 hoạt động của nhà trường, trong đó 7HĐ xếp loại tốt, 2HĐ xếp loại khá
+ Kiểm tra đánh giá hồ sơ giáo viên 24 bộ: 14 bộ hồ sơ xếp loại tốt,  10 bộ xếp loại khá.
- Đội ngũ CBQL, GV, NV: 40 người; trong đó: CBQL: 3; Giáo viên: 27 (3 giáo viên chuyên biệt); Nhân viên: 10 (01 kế toán; 08 nuôi dưỡng; 01 bảo vệ) không tăng không giảm so với tháng 10.
3. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục:
3.1. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
- Đảm bảo các cháu ăn đúng thực đơn, đủ định lượng, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm, kiểm tra thực phẩm nhập vào, xuất ra đảm bảo đúng quy định.
-  Phối hợp phụ huynh kiểm tra chế độ ăn  2 lần (Tốt 2)
- Tổ chức cho trẻ ăn buffet 2 lần/ tháng vào thứ 4 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng.
- Các lớp thực hiện lịch vệ sinh lớp, trường theo đúng kế hoạch. Vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú, các hoạt động giáo dục hàng ngày, an toàn tai nạn thương tích, vệ sinh ATTP: 8 (Tốt 5, khá 3)
+ Phối hợp với những phụ huynh có cháu SDD có biện pháp khắc phục trong công tác CSSK, hỗ trợ kinh phí để tổ chức thêm bữa ăn cho các cháu SDD mỗi tuần 2 lần.
+ Cháu suy dinh dưỡng còn 8 cháu; tỷ lệ 2,09%; giảm 7 cháu; tỷ lệ 1,81% so với tháng 10.
 + Tổ chức thao giảng chế biến món ăn ngon: 3 món ăn (1 món mặn; 1 món sữa và 1 món canh), các món ăn có tính mới, không trùng lặp các món ăn đã chế biến cho các cháu. KQ: tốt: 1; khá 2.
+ Phối hợp với trạm y tế phường tuyên truyền và cách phòng chống dịch bệnh: bệnh sởi, sốt xuất huyết, sốt vi rút cho các bậc phụ huynh và các cháu qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tuyên truyền phụ huynh tại các nhóm lớp.
- Đón đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo an toàn.
3.2. Chất lượng giáo dục:
- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường: 20/24 giáo viên tham gia (miễn 3 GV, 1 GV bị bệnh). Kết quả: Hoạt động giỏi: 11/20 tỉ lệ 55%, khá 7/20 tỉ lệ 2,45%, đạy yêu cầu 2/20 tỉ lệ 1%. Hầu hết giáo viên đã biết áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tuy nhiên kết quả chưa cao, một số giáo viên còn lúng túng, chưa mạnh dạn sáng tạo trong phương pháp lên lớp và hình thức tổ chức hoạt động.
- Xây dựng môi trường: Phát động cuộc thi làm đồ chơi phát triển nhận thức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 12/12 lớp có sản phẩm tham gia. Kết quả:
+ Giải nhất:    4 giải
+ Giải nhì:      4 giải
+ Giải ba:       4 giải
12/12 lớp trang trí môi trường trong và ngoài đúng chủ đề chủ điểm, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ.
- Tổ chức cho trẻ khối 5 tuổi tham quan trải nghiệm“Giáo dục cùng điện ảnh” tại Vincom Plaza. Kết quả:
+ Tổng số trẻ tham gia: 132/145 cháu
+ Nội dung đã thực hiện: Tham quan khu mua sắm, trải nghiệm làm bỏng ngô, xem phim bảo vệ môi trường, phòng tránh bắt cóc, xâm hại trẻ em, tặng quà lưu niệm.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam: Các lớp tổ chức trò chuyện tìm hiểu về ngày NGVN, làm bưu thiếp, cắm hoa, biểu diễn văn nghệ tại các lớp.
4. Xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng:
- UBND phường Bắc Hà đã có Công văn số 124/UBND về việc cho chủ trương trường mầm non Bắc Hà vận động tài trợ năm học 2020-2021 theo văn bản số 5027/UBND-VX của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Phổ cập: Đón đoàn kiểm tra phổ cập của Phòng Giáo dục đạt kết quả tốt. Tiếp tục phối hợp với UBND phường kiểm tra rà soát các nhóm trẻ trên địa bàn phường Bắc Hà.
- Kiểm đinh: Kiện toàn Hội đồng tự đánh, xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.Vào phần mềm các nội dung theo quy định và hiện trạng theo thực tế của trường theo Thông tư 13/2020 quy định về tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.
5. Công tác khác:
- Phối hợp cùng chuyên môn, phụ huynh tổ chức ngày 20/11 cho đoàn viên bằng hình thức giao lưu bóng chuyền hơi giữa các tổ, gặp mặt cán bộ giáo viên nghỉ hưu; liên hoan tiệc mặm tại khách sạn Bình Minh vào ngày 20/11 do hội phụ huynh tổ chức.
- Hoàn thành các loại quỹ theo quy định: Quỹ phòng chống bão lụt, quỹ tình thương.
- Hoàn thành tốt hồ sơ, danh sách cháu học trong học ngoài; hoàn thành phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành; phần mềm phổ cập.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 12:
Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Thành lập QĐND 22/12, ngày quốc phòng toàn dân.
­­1. Chuyên môn:
­­- Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, thực hiện tốt các chuyên đề trong năm học.
- Kiểm tra lại hồ sơ GVsau khi đã góp ý chỉnh sửa, kiểm tra việc thực hiện bộ chuẩn 5 tuổi.
- BDTX: Tiếp tục học MD 24.
* Tạo môi trường cho trẻ hoạt động:
- Trang trí làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề nghề nghiệp.
* Kiến tập, thao giảng:
- Tổ chức kiến trường đúng quy định: Thái Thị Thành, Trương Thị Bình.
* Kế hoạch dạo thăm: - Khối 4 tuổi tham quan khu sinh thái Đồng Nôi.
1.1. Kiểm tra nội bộ:
- Toàn diện: Kiều Loan
- Chuyên đề: Thành, Hồ Bình, Nguyễn Huyền
3. Phổ biến giáo dục pháp luật: Luật phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em (Chỉ thị 18/CT-TTg ngay 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2. Chăm sóc nuôi dưỡng:
- Đảm bảo các cháu ăn đúng thực đơn, đủ định lượng, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm, kiểm tra thực phẩm nhập vào, xuất ra đảm bảo đúng quy định.
- Kiểm tra chế độ ăn, tổ chức cho trẻ ăn buffet 2 lần/ tháng
- Xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa, phù hợp với độ tuổi trẻ MG.
- Tiếp tục cân đo trẻ lần 2, tổng hợp nộp về Phòng Giáo dục trước ngày 15/12/2020.
-  Làm hợp đồng nhập thực phẩm tháng 12, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cháu.
- Kiểm tra công việc theo lịch phân công, kiểm tra lưu mẫu thức ăn, chất lượng thực phẩm, chế biến, vệ sinh bếp, vệ sinh hành lang, vệ sinh cá nhân trẻ.
3. Công đoàn:
- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên Dương - Hà - Bình.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ thăm hỏi.
- Động viên đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Chúc mừng 22/12 cho CBGV là cựu quân nhân.
- Tặng quà cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành phố.
4. Công tác kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia:
- Tiếp tục sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học.
- Các nhóm công tác tiếp tục viết phiếu đánh giá các tiêu chí
5. Công tác khác:
- Tiếp tục vào phần mềm phổ cập, rà soát, bổ sung hồ sơ phổ cập, rà soát lại số cháu chưa đi độ tuổi 0 ->72 tháng trên địa bàn phường Bắc Hà.
 
           HIỆU TRƯỞNG
 
            Đã ký
 
                  Nguyễn Thị Hồng Vinh

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây