Quyết định tài trợ vận động

Thứ năm - 03/10/2019 10:04
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    /QĐ-MN

  Bắc Hà, ngày 04  tháng 11 năm 2019

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban tiếp nhận tài trợ vận động
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
Căn cứ Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
Căn cứ Kế hoạch số 99 /KH-MN ngày 18 tháng 9 năm 2019 về việc xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2019 - 2020 của nhà trường;
Căn cứ Công văn số 78 /CV-GD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc cho chủ trương trường MN Bắc Hà vận động tài trợ năm học 2019 - 2020 của UBND phường Bắc Hà TP Hà Tĩnh;
Căn cứ Công văn số 515 /CV-GD&ĐT ngày 22  tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ cho trường MN Bắc Hà năm học 2019 - 2020 của Phòng GD - ĐT TP Hà Tĩnh;
Căn cứ tình hình thực tế của trường MN Bắc Hà,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay thành lập Ban tiếp nhận các khoản tài trợ gồm có các ông bà có tên sau: (Danh sách đính kèm)
Điều 2. Ban tiếp nhận các khoản tài trợ có nhiệm vụ tiếp nhận các khoản tài trợ theo kế hoạch đã đề ra.
1. Tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền mặt (bao gồm đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) hoặc thông qua tài khoản của nhà trường 3741.0.1108365.92999 tại Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh.
2. Tiếp nhận tài trợ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục bao gồm: bàn học, sân khấu ngoài trời, thảm cỏ nhân tạo, cột ném bóng, cổng chui, lắp cửa nhôm kính phía sau hành lang tầng 2, tầng 3 nhà học 3 tầng cũ, sửa chữa trần, nền nhà phòng học.
3. Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với sức khoẻ của người dạy và người học.
Điều 3. Bộ phận tiếp nhận phân công theo dõi, ghi chép trong sổ sách kế toán của nhà trường theo quy định hiện hành. Các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể. /.
 
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;  
- Lưu VT.  
 
 

                     Nguyễn Thị Hồng Vinh


 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN TIẾP NHẬN CÁC KHOẢN TÀI TRỢ
(Kèm theo QĐ số   /QĐ-MN, ngày 04 tháng 11 năm 2019 về việc thành lập
Ban tiếp nhận tài trợ )
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1 Nguyễn Thị Hồng Vinh Hiệu trưởng Trưởng ban, phụ trách chung
2 Trần Thị Cẩm Thạch P.Hiệu trưởng, CTCĐ Phó ban
3 Lê Quốc Việt P.Chủ tịch UBND phường Phó ban
4 Lâm Thị Bình P.Hiệu trưởng Thành viên
5 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng ban đại diện CMHS Thành viên
6 Trần Thị Thơ Mây Phó ban đại diện CMHS Thành viên, giám sát các hoạt động ủng hộ tài trợ
7 Nguyễn Thị Hằng TTND Thành viên, giám sát các hoạt động ủng hộ tài trợ
8 Nguyễn Thị Thảo Thủ quỹ Thành viên, tiếp nhận tiền mặt và hiện vật
9 Võ Thị Tùng Chi Kế toán Thành viên, ghi chép vào sổ sách, chứng từ
10 Phan Thị Vân GVCN lớp 5A Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
11 Phan Hoài Thu GVCN lớp 5B Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
12 Nguyễn Thị Thủy GVCN lớp 5C Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
13 Nguyễn Thị Nguyên GVCN lớp 5D Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
14 Nguyễn Thị Hằng GVCN lớp 4A Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
15 Trần Hương Sen GV CNlớp 4B Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
16 Nguyễn Thùy Dương GVCN lớp 4C Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
17 Nguyễn Thị Huế GVCN lớp 4D Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
18 Nguyễn Thanh Nga GVCN lớp 3A Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
19 Phan Thị Nhàn GVCN lớp 3B Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
20 Nguyễn Thị Hồng GV lớp 3C Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
21 Nguyễn Thị Huyền GVCN lớp 3D Thành viên, tuyên truyền với PH, tiếp nhận tài trợ
 
 Danh sách này có 21 thành viên
  hiÖu tr­ëng
   
   
 
 

Nguyễn Thị Hồng Vinh

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Admin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây