Quyết định về việc thành lập ban tiếp nhận các khoản tài trợ

Thứ bảy - 19/01/2019 15:22
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21 /QĐ-MN

  Bắc Hà, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban tiếp nhận các khoản tài trợ cho nhà trường
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
Căn cứ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 1336/SGDĐT - KHTC ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiên các khoản thu trong năm học 2018-2019; Công văn 1246/ SGDĐT - KHTC ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục Đào tạo về việc sữa đổi hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường học năm học 2018-2019; Công văn số 1937/UBND-GDĐT-TCKH ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong trường học năm học 2018-2019;
Căn cứ Kế hoạch số 188 /KH-MN ngày 26  tháng 12  năm 2018 về việc xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2018 - 2019 của nhà trường;
Căn cứ Công văn số 720/CV- GD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ cho trường MN Bắc Hà  năm học 2018 - 2019 của Phòng GD – ĐT  TP Hà Tĩnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban tiếp nhận các khoản tài trợ gồm có các ông bà có tên sau: (Danh sách đính kèm)
Điều 2. Ban tiếp nhận các khoản tài trợ có nhiệm vụ tiếp nhận các khoản tài trợ theo kế hoạch đã đề ra.
1. Tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền mặt (bao gồm đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) hoặc thông qua tài khoản của nhà trường 3741.0.1108365.92999 tại Kho bạc nhà nước Hà tĩnh.
2. Tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị xây dựng khu vui chơi, tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ bao gồm: Bổ sung bàn ghế học sinh, lắp camera các lớp học, bộ tín hiệu giao thông
3. Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với sức khoẻ của người dạy và người học.
Điều 3. Bộ phận tiếp nhận phân công theo dõi, ghi chép trong sổ sách kế toán của nhà trường theo quy định hiện hành.
Điều 4. Các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể. /.
 
 
  Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 1;  
  - Lưu VT.  
   

 

   

                     Nguyễn Thị Hồng Vinh

 
 
          
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN TIẾP NHẬN CÁC KHOẢN TÀI TRỢ
 
(Kèm theo QĐ số 21  /QĐ-MN, ngày 15 tháng 1 năm 2019 về thành lập Ban
tiếp nhận các khoản tài trợ cho nhà trường )
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1 Nguyễn Thị Hồng Vinh Hiệu trưởng Trưởng ban, phụ trách chung
2 Dương Thị Lệ P. Hiệu trưởng CTCĐ Phó ban
3 Lâm Thị Bình P. Hiệu trưởng Thành viên
4 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng ban đại diện CMHS Thành viên
5 Phan Thị Quỳnh Hoa Phó ban đại diện CMHS Thành viên, giám sát các hoạt động ủng hộ tài trợ
6 Nguyễn Thị Hằng           TTND Thành viên, giám sát các hoạt động ủng hộ tài trợ
7 Nguyễn Thị Thảo Thủ quỹ Thành viên, tiếp nhận tiền mặt và hiện vật
8 Võ Thị Tùng Chi Kế toán Thành viên, ghi chép vào sổ sách, chứng từ
9 Nguyễn Thị Huyền GVCN lớp 5A Thành viên, tuyên truyền với PH
10 Hồ Thị Nga GVCN lớp 5B Thành viên, tuyên truyền với PH
11 Đậu Thị Chín GVCN lớp 5C Thành viên, tuyên truyền với PH
12 Nguyễn Thị Thủy GVCN lớp 5D Thành viên, tuyên truyền với PH
13 Phan Thị Vân GVCN lớp 4A Thành viên, tuyên truyền với PH
14 Ng. Thị Thùy Dương GV CNlớp 4B Thành viên, tuyên truyền với PH
15 Phan Hoài Thu GVCN lớp 4C Thành viên, tuyên truyền với PH
16 Thái Thị Thành GVCN lớp 4D Thành viên, tuyên truyền với PH
17 Đậu Thị Sông Hương GVCN lớp 3A Thành viên, tuyên truyền với PH
18 Trần Thị Hương Sen GVCN lớp 3B Thành viên, tuyên truyền với PH
19 Nguyễn Thị Hằng GV lớp 3C Thành viên, tuyên truyền với PH
20 Nguyễn Thị Huế GVCN lớp 3D Thành viên, tuyên truyền với PH
21 Trương Thị Bình GVCN lớp NTA Thành viên, tuyên truyền với PH
22 Phan Thị Nhàn GVCN lớp NTB Thành viên, tuyên truyền với PH
 
 Danh sách này có 22 thành viên
  HIỆU TRƯỞNG
   
   
 
 

Nguyễn Thị Hồng Vinh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách có 14 tiểu ban và 56 cá nhân
 
  HIỆU TRƯỞNG
   
   
 
 

Nguyễn Thị Hồng Vinh

 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Admin:

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây