Kế hoạch năm học 2019

Thứ ba - 24/09/2019 08:18
 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
Số: 107/KH-MN
 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Bắc Hà, ngày 24 tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020
 
 
 
 
I. CĂN CỨ THỰC HIỆN:
Căn cứ vào Công văn sè 390/PGDĐT- GDMN ngày 13 tháng 9  năm 2019 về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020;
  Căn cứ tình hình thực tế thuận lợi và khó khăn  trường mầm non Bắc Hà  đề ra kế hoạch năm học như sau.
 II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
        - Nhằm thực hiện Nghị quyết trường MN Bắc Hà về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.
- Thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học,  nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục toàn diện.
 
                                       Biểu số liệu điều tra trẻ
 
Trẻ độ tuổi
 
Tổng số lớp Số trẻ theo điều tra Tổng số cháu theo kế hoạch tuyển sinh Tổng số cháu huy động trong trường Số cháu tăng, giảm so với kế hoạch tuyển sinh Số cháu địa bàn đi học ở trường khác Tỷ lệ  bình quân trẻ trên lớp
T. Số Trẻ địa bàn học trong trường Trẻ phường, xã khác học trong trường Trẻ ngoài huyện học trong trường Trẻ ngoài tỉnh học trong trường
Trẻ 5  tuổi 4 279 0 145 135 10 0 0   144 36
Trẻ 4  tuổi 4 279 0 146 132 14 0 0   142 37
Trẻ 3  tuổi 4 244 50 114 111 3 0 0 Giảm 4 94 30
Trẻ 25-36T (2017) 0 227 0 8 3 5 0 0   35  
Tổng 12 1.029 50 413 381 32 0 0   414 34
 
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
A. Nhiệm vụ chung:
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua;
Chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và bán trú, xây dựng cảnh quan môi trường Xanh- Sạch - Đẹp, an toàn, thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phát huy hiệu quả nhằm phát triển tư duy cho trẻ.
Tích cực đổi mới công tác quản lý chỉ đạo gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các sở GDMN; Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong đội ngũ CBQL.
 Đổi mới phương pháp lên lớp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm khám phá trong và ngoài nhà trường cho trẻ, thực hiện công tác CSGD trẻ theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” 
Tiếp tục tổ chức học tập bồi dưỡng thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện. Bố trí 2 giáo viên/lớp, sỹ số học sinh trên nhóm, lớp đảm bảo theo quy định; đảm bảo an toàn cho trẻ; nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Củng cố vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi,  giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập; Thực hiện quyền trẻ em có hiệu quả, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.; Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo và thực hiện CSGD trẻ.
Tư vấn chuyên môn cho các nhóm trẻ gia đình đóng trên địa bàn.
B. CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
1. ChỈ tiêu về trẻ:
- Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở tất cả các độ tuổi, 100% trẻ mẫu giáo. 100% trẻ được học chương trình giáo dục mầm non, trẻ học 2 buổi/ngày.
- Trẻ đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển (đạt 91% trở lên trong từng lĩnh vực); 100% trẻ 5 tuổi được làm quen với máy tính và học Kidsmart 1 lần/tuần
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác
- 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi phấn đấu cuối năm  không còn trẻ SDD, 1% trẻ thấp còi.
- Đạt 100% các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền nhiễm và các vụ tai nạn thương tích trong nhà trường
2. Chỉ tiêu: Phát triển đội ngũ:
- 8/24 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi Thành phố, phấn đấu đạt 2 giải nhất, 2 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi Tỉnh.
- 100% CBQL và giáo viên khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế bài giảng, tổ chức các hoạt động giáo dục thành thạo
- Xếp loại: BDTX CBQL, GV: loại Giỏi: 45%; K: 40%; ĐYC: 15%;
- Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ GDĐT. Phấn đấu đạt chỉ tiêu : CBQL: Tốt: 2; Khá: 1;
- GV: Loại Tốt : 30%; Khá 50%; ĐYC: 20%;
- 8/24 đạt 33% giáo viên được kiểm tra toàn diện,16/24 đạt 64% giáo viên được kiểm tra chuyên đề, Phấn đấu: Xếp loại giỏi: 50%; Khá: 50%;
- 8 SKKN được công nhận cấp thành phố.
3. Chỉ tiêu: Thi đua - Khen thưởng.
- Chi bộ: Đạt danh hiệu “Chi bộ vững mạnh tiêu biểu”
- Công đoàn: Đạt danh hiệu “Công đoàn đạt thành tích xuất sắc”
- Trường: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến ”.
-  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3
- Uỷ ban nhân dân thành phố tặng giấy khen: 5
- Lao động tiên tiến: 19
C. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, tiếp tục triển khai tích hợp nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN. “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm tương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở GDMN.
Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đề ra. Lồng ghép, đổi mới và sáng tạo trong việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua vào các đợt sinh hoạt chuyên môn và trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, các hoạt động lễ hội, ngoại khóa, tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên khối, nâng cao năng lực cán bộ quản lý trong mọi lĩnh vực, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá.
Xây dựng môi trường xanh, giáo dục học sinh bảo vệ cây xanh, gìn giữ môi trường, tích cực trồng và chăm sóc cây cảnh, rau xanh trong lớp, ngoài trời. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường có hiệu quả và thiết thực. Phát động phong trào sưu tầm và sáng tác thơ ca, viết bài tuyên truyền về GDMN trong CBGV và phụ huynh học sinh. Khuyến khích giáo viên đưa trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền, dân ca ví Dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào quá trình tổ chức các hoạt động hội lễ và các hoạt động giáo dục có hiệu quả, hướng dẫn cho trẻ làm các đồ chơi dân gian đơn giản từ các nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu thiên nhiên.
 Tăng cường các mối quan hệ thân thiện, đoàn kết, giao tiếp văn minh lich sự, thực hiện tốt nội quy, quy đinh nơi công sở, xây dựng môi trường không khói thuốc lá.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBQL, GV, NV phải có ý thức xây dựng hình ảnh người thành sen "Năng động - Trách nhiệm - Văn minh - Thân thiện”,  góp phần vào việc giữ vững phường Bắc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị, thành phố Hà Tĩnh đô thị loại 2. Tham gia các hoạt động chính trị của địa phương, thành phố nghiêm túc và trách nhiệm.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:
Triển khai thực hiện tốt  các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của Sở GDĐT, liên ngành, trong đó đặc biệt là: Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (QĐ số 37); Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (VB số 5027), Văn bản số 1399/SGDĐT-VP ngày 23/8/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019 -  2020, số 1372/SGDĐT-VP ngày 22/8/2019 của Sở GDĐT về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học  2019 - 2020 (VB số 1372).
Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn, công tác quản lý trong các cơ sở GDMN. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch tham mưu đầu tư nguồn xây dựng cơ sở vật chất.
- Tham mưu với chính quyền địa phương để quản lý, kiểm tra cấp giấy phép hoạt động cho các nhóm trẻ gia đình.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế công khai theo thông tư số 36/2017/BGDĐT ngày 28/12/2017.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, đầy đủ, có chất lượng, đảm bảo tính chính xác.
- Tập trung các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác; thực hiện quản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ theo quy định.
- Tổ chức quản lý tài chính, tài sản theo các quy định của Nhà nước.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời theo quy định.
3. Công tác tuyển sinh, quy mô trường, lớp, tăng cường cơ sở vật chất:
Thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo CV số 358 ngày 6/8/2019 của PGD-ĐT TP Hà Tĩnh, nhà trường đã tuyển sinh 52 cháu mẫu giáo 3 tuổi theo quy định. Toàn trường có 12 lớp mẫu giáo với 3 độ tuổi, mỗi độ tuổi có 4 lớp với tổng số 413 cháu, giảm so với năm học trước 2 lớp, 87 cháu. Bố trí đảm bảo đủ 2 GV/ lớp, tỷ lệ trung bình 34 cháu/lớp. Cụ thể số lượng học sinh như sau:
 
Khối Tổng Lớp/ số cháu Ghi chú
5 tuổi 145 5A 39 5B 37 5C 35 5D 34  
4 tuổi 146 4A 37 4B 37 4C 36 4D 36  
3 tuổi 118 3A 33 3B 33 3C 28 3D 24  
Tổng cộng 409  
 
Tiếp tục rà soát các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, vận động phát triển các nhóm lớp nếu đủ điều kiện,  đình chỉ dứt điểm hoạt động của các nhóm trẻ không đủ điều kiện. Tư vấn hướng dẫn, giúp đỡ  các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục các nội dung về chuyên môn giúp các nhóm này thực hiện nghiêm túc chương trình và xây dựng môi trường giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu theo chương trình GDMN.
Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh có sự lựa chọn các trường tư thục chất lượng cao cho con vào học, để từng bước hạn chế  tình trạng áp lực tuyển sinh đối với trường công lập.
Tiếp tục tham mưu địa phương tăng cường bổ sung  xây dựng CSVC, thiết bị cho các lớp nhằm đảm bảo vững chắc điều kiện về CSVC, rà soát, mua sắm đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định, tu sửa kịp thời các TB ĐDĐC đã sử dụng, Tuyên truyền tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng cá nhân trẻ đảm bảo rõ nguồn gốc, chất lượng. Lập kế hoạch theo từng chủ đề để giáo viên phối hợp với phụ huynh và trẻ tự làm ĐDĐC cho trẻ hoạt động có chất lượng, đảm bảo an toàn hiệu quả.
4. Công tác nâng cao chất lượng PCGDMN TENT:
Điều tra PCGDMN TENT đảm bảo số liệu chính xác, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển quy mô trường, lớp của địa phương đáp ứng nhu cầu cho trẻ ra lớp. Cũng cố phát triển vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
Làm tốt công tác phối hợp điều tra trẻ trên địa bàn. Phối hợp với các trường MN tư thục, NTLMGĐLTT  để lấy biễu mẫu danh sách trẻ các độ tuổi để trường MN Bắc Hà tổng hợp kết quả huy động toàn phường (vào 3 thời điểm đầu tháng 9, tháng 12, tháng 5) theo quy định của Phòng GD-ĐT Thành phố.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ:
5.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ:
- Tổ chức các chuyên đề “Phòng chống bạo lực học đường”, “Đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ” đến toàn thể CBGV, NV trong nhà trường thông qua thảo luận, xem các clip video, lồng ghép trong nội quy quy chế những nội dung GVNV không được làm đối với trẻ; có kế hoạch cụ thể cho năm học và hàng tháng. Xây dựng MTGD an toàn, thân thiện cho trẻ trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt hàng ngày.
- Ký cam kết với từng phụ huynh về việc thực hiện nội quy của trường trong đó có nội dung liên quan đến đón, trả trẻ giữa giáo viên đứng lớp với phụ huynh.
- Thực hiện rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt theo từng độ tuổi. Lồng ghép các nội dung vào các hoạt động trong ngày nhằm thực hiện và quản lý tốt việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Tổ chức thi đua giữa các lớp, các khối về xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo tính an toàn, thân thiện trong lớp học. Đánh giá các kỹ năng của trẻ như: giao tiếp, ý thức tự phục vụ của trẻ cuối chủ đề. Lồng ghép giáo dục ATTNTT và giáo dục kỹ năng sống mọi lúc mọi nơi cho trẻ.
- Thực hiện tốt các quy định về phòng chống TNTT, thực hiện 1 lần/tháng kiểm tra, phát hiện và khắc phục các nguy cơ gây thương tích như cống rãnh trong trường, đồ chơi lớn, đồ dùng trong trường, lớp. Tổ chức tập huấn về lý thuyết và thực hành khi trẻ bị các tai nạn thường gặp như hóc, sặc, co giật... thông qua các chuyên đề, thao giảng, kiến tập. Lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các lớp học để đảm bảo an ninh cho trẻ và giám sát các hoạt động CSNDGD.
5.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ:
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đầu tư thiết bị y tế đầy đủ theo quy định, tổ chức tập huấn cho cán bộ QL, GV, NV, phối hợp với cán bộ y tế của trạm y tế phường  để cập nhật kịp thời về kiến thức chuyên môn trong phòng tránh, xử lý các tai nạn thường gặp. Mua và sử dụng hiệu quả các loại đồ dùng, dụng cụ, các loại thuốc theo quy định...
- 100% trẻ được theo dõi cân đo bằng biểu đồ sức khoẻ theo quy định. Đối với trẻ 61 tháng tuổi đến 78 tháng tuổi tính theo chỉ số cơ thể BMI: qua đó tư vấn về sức khỏe của trẻ cho các bậc phụ huynh và thực hiện các giải pháp để phục hồi SDD cho trẻ. Phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ trẻ SDD (thể nhẹ cân và thể thấp còi) vào cuối năm học 2019-2020, đồng thời có giải pháp khống chế để không có trẻ thừa cân béo phì. Phối hợp và yêu cầu các NTLMGĐLTT tổng hợp cân đo sức khỏe hàng tháng báo cáo về trường MN Bắc Hà để trường tổng hợp báo cáo về phòng GDĐT qua báo cáo tháng theo quy định.
- Phối hợp với Trung tâm y tế để thực hiện tốt các đợt tiêm chủng phòng bệnh sởi, sốt xuất huyết.... Chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường ngoài trời vào thứ 5, thứ 6  là  phòng học, đồ dùng đồ chơi, xử lý tốt nguồn rác thải theo lịch hàng ngày, hàng tuần. Xử lý  nước thải qua hệ thống cống rãnh đảm bảo, phun thuốc muỗi theo định kỳ 2 lần/năm.
- Tổ chức cho CBGV, NV theo quy định 1 lần/năm, trang bị trang phục chuyên biệt cho  nhân viên nuôi dưỡng.
- Hợp đồng 8 cô nuôi dưỡng có sức khỏe tốt, có bằng cấp chế biến món ăn, các nhân viên nuôi dưỡng được tập huấn kiến thức về ATTP.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong từng độ tuổi.
- 100% trẻ ăn bán trú tại trường với mức tiền ăn 22.000đ/ngày.
- Đầy đủ các loại đồ dùng nhà bếp, đúng quy cách, không dùng đồ nhựa.
- Thực hiện  theo quy trình bếp một chiều, đảm bảo vệ sinh ATTP, lưu mẫu thức ăn đầy đủ theo quy định.
- Thực đơn 15 ngày không lặp lại, cân đối chất dinh dưỡng, khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ. Thực hiện lấy ý kiến từ phụ huynh để lựa chọn sữa đưa vào trường học đảm bảo dinh dưỡng và VSATTP.
- Phối hợp với phụ huynh những trẻ bị suy dinh dưỡng để tăng thêm 2 quả trứng/tuần và cân mỗi  tháng 1 lần để theo dõi sức khỏe trẻ, chỉ đạo giáo viên quan tâm bữa ăn hàng ngày của trẻ tại trường, cho những trẻ ăn yếu, ăn ít, suy dinh dưỡng ngồi riêng để giáo viên động viên trẻ ăn hết suất.
- Tiếp tục làm các loại bánh, sữa đảm bảo chất lượng tạo hứng thú cho trẻ trong các bữa ăn. Thiết kế tổ chức 2 bữa ăn buffet cho trẻ /tháng, tổ chức bữa ăn gia đình cho trẻ 5 tuổi vào thứ 6 tuần cuối của tháng nhằm giúp trẻ rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân theo nhu cầu của mình, tăng cường sự hứng thú và mối quan tâm đến các thành viên trong bữa ăn, góp phần giáo dục kĩ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ.
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh hàng ngày cho trẻ: Đánh răng sau khi ăn, lau mặt, rửa tay...  phòng chống một số bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây ra nguy hiểm tới tính mạng của trẻ. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để góp phần hình thành nề nếp, thúi quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ trong trường mầm non. 
- Phòng nhóm sạch sẽ thoáng mát, đủ ánh sáng, đầy đủ các đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ như: bát, thìa, cốc, khăn, bàn chải...
- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy chăm sóc trẻ qua nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp, qua sổ liên lạc, qua họp phụ huynh, hội thi, thông qua các buổi họp dân phố. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ.
5.3. Đổi mới hoạt động NDCSGD, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT:
- Tổ chức chỉ đạo tốt chương trình giáo dục MN, xây dựng kế hoạch phù hơp với điều kiện thực tế, tạo môi trường cho trẻ hoạt động chủ động. Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu tài liệu vận dụng vào thực tế hướng dẫn các hoạt động  đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức, cho trẻ được  khám phá, thực hành trải nghiệm thực tế bằng nhiều hình thức, tổ chức linh hoạt để tạo cho trẻ hoạt động tích cực, có hiệu quả theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phát huy sử dụng môi trường thực tế của trường, lớp để trẻ hoạt động hiệu quả, xây dựng  phát triển ngôn ngữ trong lớp, trường thông qua các hình ảnh, bảng biểu, câu, từ; xây dựng góc bán hàng, xưởng giấy, xưởng sáng tạo... cho trẻ hoạt động để giúp trẻ thực hành các kỹ năng xã hội.
- Xây dựng và thực hiện kế hoach phát triển nhà trường cụ thể kịp thời, Chọn lớp 5D, 5A, 4C, 3A làm lớp điểm để thực hiện các hoạt động mẫu.
-  Phát động và duy trì tốt phong trào làm đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề, đặc biệt giáo viên  chú trọng xây dựng môi trường mở cho trẻ hoạt động, tạo cho trẻ nhiều cơ hội để thể hiện năng khiếu như vẽ, nặn, xé dán, lắp ghép làm quen tiếng Anh, đàn, hát, múa.... Trẻ  tham gia cùng cô tạo ra nhiều bộ đồ chơi học tâp như: các trò chơi chữ cái, chữ số, các mảng tường mở phong phú đa dạng v.v.
- Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, thực hành khu vực chơi cát, nước, hiệu quả an toàn, mua sắm bổ sung các thiết bị, đồ dùng đồ chơi vận động như các loại thang leo, cổng chui, cột ném bóng rổ, tăng cường các trò chơi nhảy dây, múa lụa, ...
- Xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp phong phú đa dạng phù hợp với độ tuổi, phù hợp với chủ đề thực hiện, đưa đồng dao, ca dao, tục ngữ, các trò chơi dân gian vào các hoạt động trong ngày.
- Phối hợp cùng phụ huynh nâng cao số lượng và chất  lượng trẻ học năng khiếu các môn tiếng Anh, múa, vẽ, tạo điều kiện cho trẻ giao lưu thể hiện thông qua các hoạt động hàng ngày và các hoạt động hội lễ.
- Lồng ghép tích hợp các nội dung GDATGT, GD sử dụng năng lượng tiết kiệm, phòng chống bắt cóc, bị lạc, đuối nước, hỏa hoạn vào các hoạt động trong ngày..
- Tổ chức đánh giá cuối ngày, cuối chủ đề, biện pháp điều chỉnh các chủ đề. Tiếp tục thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN.
Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm để hình thành hành vi, ứng xử đối với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước, hiệu quả, thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông thông qua nhiều hình thức tuyên truyền và lồng ghép vào các hoạt động như tham quan trải nghiệm.
 Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”: lồng ghép trong các hoạt động CSGD trẻ hàng ngày, tổ chức cho các lớp thi XD môi trường hoạt động trong lớp, hàng tháng tiến hành đánh giá xếp loại để nêu gương những giáo viên sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện hiệu quả sử dụng môi trường, tiến hành tổng kết đánh giá sát, đúng thực chất 23 tiêu chí về LTLTT trước tháng 3/2020 và tuyên truyền đến phụ huynh qua các hình thức trang wep, Facebook, bảng biểu, ngày hội lễ, giao lưu... đến tận từng phụ huynh và toàn xã hội.
Giao trách nhiêm đồng chí phụ trách chuyên môn kiểm tra, phê duyệt, góp ý kế hoạch CSGD trẻ của giáo viên, hàng tháng có sự nhận xét, đánh giá đề ra giải pháp nâng cao chất lượng chương trình GD trẻ. Nghiêm cấm giáo viên copy kế hoạch giáo dục, không có sự đầu tư chất lượng, mục tiêu, nội dung GD không phù hợp với độ tuổi mình phụ trách.
Tổ chức giao lưu ngày hội thể thao “Bé vui - Khỏe - Đẹp”, “Ẩm thực Việt kết hợp giao lưu tiếng Anh vào dịp chào năm mới” “Bước nhảy zumba”  “Họa sĩ tý hon” “Rung chuông vàng” cho bé vào tháng 1, 3, 4, 5 năm 2020.
Tổ chức ngày lễ hội nghiêm túc đúng kế hoạch đề ra, tổ chức cho các lớp 4 và 5 tuổi đi dạo thăm, tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, các điểm công cộng trong và ngoài thành phố (Ngã Ba Đồng Lộc, Khu du lịch Quỳnh Viên, Đồng Nôi, khu tưởng niệm Trần Phú, khu Lưu niệm Bác Hồ, trường tiểu học Bắc Hà…) trải nghiệm với siêu thị, nghề nông…
6. ng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non:
Tháng 9 tổ chức bồi dưỡng 100% giáo viên cách sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Hướng dẫn 2 giáo viên tham gia học trực tuyến qua mạng kịp thời và hiệu quả.
Tổ chức cho trẻ 5 tuổi được tiếp cận và làm quan với chương trình KIDSMART;
Động viên GV sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động CSGD trẻ một cách hợp lý vừa phải, có lưu giữ qua bài soạn thể hiện việc sử dụng CNTT. Soạn bài bằng máy tính gửi bài soạn trước 2 ngày cho đ/c phụ trách chuyên môn thẩm định đánh giá trước khi đưa vào thực hiện.
Phối hợp hướng dẫn các chủ nhóm NTLMGĐLTT cập nhật các thông tin dữ liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành theo quy định. Tổ chức kiểm tra GV trực tiếp thao tác trên máy tính để nắm bắt khả  năng ứng dụng CNTT của GV để tiếp tục bồi dưỡng, GV tự cập nhật kiến thức qua mạng, khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng internet (E-Learning).  Cập nhật, đăng tải các hoạt động của nhà trường trên trang Web có hiệu quả, để làm tốt công tác truyền thông.
7. Kiểm định chất lượng và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Tiếp tục nâng cao cải tiến chất lượng phù hợp với các tiêu chí chưa đạt được, tiếp tục tham mưu để mở rộng khuôn viên trường lớp, vận động trẻ học tại các trường tư thục để giảm tải số lượng trẻ trên lớp.. rà soát bổ sung minh chứng hàng kỳ, hàng năm, giữ vững chất lượng trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3.
Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường sáng, xanh sạch đẹp an toàn, thân thiện, chú trọng xây dựng khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và nước nhằm phát triển tư duy”.
Tham mưu nguồn lực xây dựng lại nhà hiệu bộ nhằm đảm bảo đủ các phòng chức năng theo quy định, mua sắm bổ sung thiết bị đồ dùng đồ chơi theo quy định, đầu tư trang thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu, ưu tiên đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư xây dựng CSVC, công trình phụ trợ trong trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện để kiểm tra trường chuẩn vào năm 2020.        
8. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non:
Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nghiêm cấm tình trạng bạo lực, đánh, đập, dọa nạt trẻ trong trường mầm non có chế tài xử lý và kỷ luật nghiêm túc. Tạo điều kiện để đội ngũ CBGV nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Hướng dẫn các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của tổ đề ra, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tạo động lực phấn đấu trong mỗi giáo viên. Lựa chọn giáo viên giỏi, tâm huyết nhiệt tình, yêu nghề để xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cho trường là đồng chí Thủy, Dương, Vân.
Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường vào tháng 10/2019 bằng nhiều hình thức như học chuyên đề tập trung, học theo nhóm và  tự học, hướng dẫn nắm bắt các văn bản tài liệu chuyên nghành GDMN để cập nhật các kiến thức,  tổ chức các hoạt động giáo dục dạy học mang tính mở lấy trẻ làm trung tâm, đưa các nội dung hướng dẫn kỹ năng và trải nghiệm vào hoạt động...,  kiến tập, thao giảng.
Động viên khuyến khích CBGV tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt theo tinh thần Thông tư 26/BGDĐT về bồi dưỡng thường xuyên. Tổ chức học tập các modun theo kế hoạch của trường, cho GV tham quan các trường trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng..
Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong trường một cách rõ ràng, đặc biệt là phân công trách nhiệm cho các đ/c giáo viên giỏi, Đảng viên.
Tổ chức làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề bằng các nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu thiên nhiên, phát động phong trào làm tranh nghệ thuật  phục vụ chuyên đề nhằm áp dụng thiết thực vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Phát động phong trào làm đồ dùng sáng tạo kỹ thuật có giá trị áp dụng vào công tác giảng dạy chăm sóc trẻ. Động viên giáo viên tham gia làm đồ dùng sáng tạo kỹ thuật.
- Xây dựng quy chế làm việc, bộ quy tắc ứng xử, nội quy… CBGVNV cùng thực hiện xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại tổ, lớp, cá nhân hàng tháng để có sự đánh giá kịp thời, tạo động lực thúc đẩy nhà trường phát triển nhằm thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng một cách chính xác, nghiêm túc.
Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp, thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo theo nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 29/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vào tháng 5/2018.
9. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế:
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản hướng dẫn về công tác huy động, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ tại QĐ số 37; văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc Hướng dẫn vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Tổ chức học tập các modun theo kế hoạch của trường, cho GV tham quan các trường trên địa bàn Tỉnh Nghệ An, Đà Nẵng...
Khai thác và vận dụng linh hoạt, lồng ghép một số phương pháp giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới như: phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp Giáo dục sớm GlennDoman... vào công tác CSGD, phù hợp với việc phát triển Chương trình GDMN, phù hợp với điều kiện thực tế của trường.
Xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh trong tổ chức các hoạt động CSGD trẻ: Phụ huynh tham gia đóng góp nguyên liệu, làm ĐDĐC, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: Hoạt động trải nghiệm, lễ hội, tổ chức ăn buffet….
10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non:
Thông qua nhiều hình thức đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt phổ biến  các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GD-ĐT về đổi mới và phát triển GDMN đến đội ngũ CBGV, phụ huynh và cộng đồng.
Khai thác hiệu quả trang web của trường, cập nhật kịp thời các hoạt động trường tổ chức để làm tốt công tác tuyên truyền. Cung cấp tin của nhà trường kịp thời cho trang tin Phòng GD-ĐT thành phố.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với nhà trường:
Tổ chức phổ biến và triển khai kế hoạch đến từng tổ chuyên môn và giáo viên trong toàn trường.
Tổ chức đánh giá và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn và các giáo viên.
Nắm bắt tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cho phòng Giáo dục ngày 15/5/2019.
2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:
Bám vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng và tổ chức kế hoạch chuyên môn của tổ hàng tháng, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của các lớp, các giáo viên, tìm hiểu nguyên nhân để đề xuất các giải pháp cho nhà trường.
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cho phó hiệu trưởng phụ trách vào cuối tháng.
3. Đối với giáo viên:
Căn cứ vào kể hoạch chuyên môn của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề xuất các giải pháp để xây dựng kế hoạch, cải tiến chất lượng.
 
 Nơi nhận:
 
- Phòng Giáo dục Đào tạo;
- BGH nhà trường;
- Các tổ chuyên môn; 
- Hội CMHS
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
PHÊ DUYỆT CỦA PGD - ĐT TP. HÀ TĨNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
Năm học 2019 - 2020
 
Tháng 8/2019:
- Hoàn thành công tác tuyển sinh, huy động trẻ đến trường, ổn định biên chế lớp, giáo viên. Tổ chức ăn bán trú tại trường.
- Tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của toàn ngành (ngày 26/8/2019).
- Tựu trường vào ngày 19/8/2019, tập trung rèn luyện nề nếp trẻ và chuẩn bị chương trình ngày khai giảng năm học mới (giáo viên xây dựng kế hoạch sinh hoạt theo từng độ tuổi và rèn nền nếp trẻ để chuẩn bị cho ngày vào học chính khóa (bắt đầu soạn bài chính thức vào ngày 5/9/2019).
- Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề và ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Tổ chức khám sức khỏe cho giáo viên, nhân viên.
Tháng 9/2019:
          - Tổ chức ngày khai giảng năm học mới ngày 5/92019, tổ chức ngày hội lễ Trung thu: Tập trung rà soát các điều kiện về CSVC, nội dung chương trình và thời gian theo quy định. Có phương án dự phòng thời tiết (mưa, nắng) để đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019 - 2020, báo cáo, tổng hợp số liệu đầu năm học, nộp về phòng trước ngày 15/9/2019.
- Tổ chức Hội nghị CNVC năm học 2019 - 2020, hoàn thành trước 25/9/2019. Hợp đồng lao động thời vụ, kiện toàn các tổ chuyên môn, các bộ phận.
- Lập danh giáo viên giỏi cấp trường tham gia thi giáo viên giỏi cấp thành phố, đảm bảo tỷ lệ: 30% giáo viên.
- Tham gia tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh tại Sở GD-ĐT.
- Đăng ký danh hiệu thi đua, tổ chức họp phụ huynh.
- Tiến hành điều tra, nhập dữ liệu phổ cập, báo cáo số liệu vào cuối tháng 9/2019.
- Kiểm tra chuyên đề, cân đo trẻ lần 1, khám sức khỏe trẻ lần 1.
- Hợp đồng nhập thực phẩm.
- Xây dựng các loại kế hoạch: bồi dưỡng thường xuyên, kiểm tra nội bộ, hội lễ, bán trú, y tế…
- Tham gia các chuyên đề do Phòng tổ chức.
- Tổ chức hướng dẫn chuyên đề cho giáo viên.
Tháng 10/2019:
- Tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố vào tháng 10/2019.
          - Hoàn thành hồ sơ, số liệu đầu vào phổ cập GDMN.
          - Đăng ký trường đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành việc cập nhật, rà soát lại các tiêu chuẩn, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập năm 2019.   - Cân đo bổ sung trẻ SDD.
Tháng 11/2019:
- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2019.
- Tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấpTỉnh.
Tháng 12/2019:
- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề  toàn diện theo kế hoạch
- Tham gia sinh hoạt liên trường tại trường MN, dự kiến 17/12/2019, chủ đề: Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non.
- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT, Phòng GD- ĐT.
- Tham gia tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán về đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên mầm non và sinh hoạt chuyên môn liên trường.
- Cân đo trẻ lần 2, cho trẻ đi giã ngoại lần 1.
Tháng 1/2020:
- Hoàn thành sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II. 
- Tiếp tục kiểm tra chuyên đề  toàn diện theo kế hoạch.
- Kiểm tra chương trình học tập BDTX CBQL, GV.
- Tổ chức Giao lưu “Mùa xuân với ẩm thực Việt- Bé biết tiếng Anh” . Giáo viên tham quan học tập tại các trường tỉnh Nghệ An.
Tháng 2, tháng 3/2020:
- Cân đo trẻ lần 3.
          - Tiếp tục kiểm tra chuyên đề  toàn diện theo kế hoạch.
- Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường MN Thạch Quý.
          - Tổ chức Ngày hội thể thao “Bé vui - Khỏe - Đẹp”, “Bé yêu tranh” “Bước nhảy Zum ba”. Hội lễ 8-3. Cho trẻ đi giã ngoại lần 2.
Tháng 4/2020:
- Tham gia tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giá dục lấy trẻ làm trung tâm” tại Phòng Giáo dục.
- Tổ chức giao lưu “Rung chuông vàng”
Tháng 5/2020:
- Đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó, chuẩn giáo viên theo quy định.
- Đánh giá, xếp loại chương trình BDTX cho Giáo viên.
          - Chấm SKKN, xét danh hiệu thi đua.
          - Tổ chức “Chào bé vào lớp 1”.
          - Hoàn thành báo cáo tổng kết, thi đua cuối năm gửi về Phòng trước ngày 10/5/2020, tổ chức tổng kết năm học.
         - Kiểm kê tài sản cuối năm.
         - Khảo sát CSVC năm học 2020 - 2021.
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây