Dự kiến lương cô nuôi, tiền điện

Thứ ba - 03/09/2019 14:43
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  TỔNG HỢP CHI TIỀN ĐIỆN NƯỚC NĂM HỌC 2018-2019
            ( Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019)
DỰ KIẾN THU TIỀN ĐIỆN NƯỚC NĂM HỌC 2019-2020
TT Nội Dung Số tiền Ghi chú
1 Chi tiền  điện  tháng 9/2018 7.676.000  
2 Chi tiền  điện tháng 10/2018 7.879.000  
3 Chi tiền  điện tháng 11/2018 7.206.000  
4 Chi tiền  điện tháng 12/2018 6.877.000  
5 Chi tiền  điện  tháng 1/2019 6.582.000  
6 Chi tiền  điện  tháng 2/2019 4.106.000  
7 Chi tiền  điện  tháng 3/2019 6.906.000  
8 Chi tiền  điện  tháng 4/2019 7.846.000  
9 Chi tiền  điện  tháng 5/2019 8.708.000  
  Tổng cộng 63.786.000  
1 Chi tiền  nước  tháng 9/2018 4.926.000  
2 Chi tiền nước tháng 10/2018 6.053.000  
3 Chi tiền nước tháng 11/2018 6.625.000  
4 Chi tiền nước tháng 12/2018 5.410.000  
5 Chi tiền  nước tháng 1/2019 6.161.000  
6 Chi tiền  nước tháng 2/2019 5.666.000  
7 Chi tiền  nước tháng 3/2019 4.658.000  
8 Chi tiền  nước tháng 4/2019 5.292.000  
9 Chi tiền  nước tháng 5/2019 4.668.000  
  Tổng cộng 49.459.000  
 
Tổng  tiền điện : 63.786.000 lấy 70% từ nguốn thu phục vụ bán trú để chi tiền điện, là 44.650.000 ( số còn lại lấy từ nguồn chi thường xuyên)
Tiền nước :  49.459.000 + 44.650.000 tiền điện = 94.109.000 : 9 = 10.457.000
Bình quân / tháng: 10.457.000
Bình quân một cháu phải thu trong tháng là: 10.457.000 : 400 cháu = 26.143/cháu /tháng
 
  Bắc Hà, ngày   03  tháng  09 năm 2019
NGƯỜI LẬP
 
 
Võ Thị Tùng Chi

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                    Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DỰ KIẾN THU - CHI LƯƠNG CÔ NUÔI DƯỠNG
NĂM HỌC:  2019 - 2020
 
I. Dự kiến thu:
Tổng số trẻ: 400  x 100.000đ  = 40.000.000đ x 9 tháng = 360.000.000đ
II. Dự kiến  chi:   ( 1+2+3 )  358.220.000đ
1. Chi lương: 3.700đ/cô/tháng + mỗi năm công tác + 100.000đ
- Mức 1:         4.800.000 x 1 cô   =  4.800.000  (11 năm)
- Mức 2:         4.700.000 x 2 cô   =  9.400.000  ( 10 năm)
- Mức 3:         4.300.000 x 1 cô   =  4.300.000  ( 6 năm)
       -  Mức 4:         4.100.000 x 3 cô   = 12.300.000  (4 năm)
       -  Mức 5:         3.700.000 x 1 cô   =  3.700.000 
                                   Tổng :     34.500.000 x 9 tháng =  310.500.000
2. Hỗ trợ bảo hiểm:  7 cô x 440.000  = 3.080.000 x 9 tháng = 27.720.000
3. Chi  các ngày lễ :    20.000.000
Ngày (02/9, 20/10; 8/3; Tết DL; 1/5; 10/3):      
   200.000đ x 8 cô x 6 ngày lễ)  = 9.600.000đ
Ngày ( 20/11; TK) :       300.000đ x 8 cô x 2 ngày = 4.800.000đ
Tết NĐ:         700.000đ x 8 cô   = 5.600.000đ
III.  Tổng thu -  Tổng chi : 360.000.000 – 358.220.000 = 1.780.000
 Số tiền còn lại sau khi chi lương, các ngày lễ cho các cô còn 1.780.000đ.
  Bắc Hà, ngày  03    tháng 9  năm 2019
NGƯỜI LẬP
 
 

Võ Thị Tùng Chi
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 
 

 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON BẮC HÀ
 
 
                     DỰ KIẾN   NGUỒN THU PHỤC VỤ BÁN TRÚ
                                           NĂM HỌC 2019-2020
 
 
TT Nội dung Số tiền/cháu/tháng Ghi chú
1 Trả lương cô nuôi dưỡng 100.000đ/cháu/tháng  
2 Tiền điện, tiền nước 26.000 đ/cháu/tháng  
3 Đồ dùng phục vụ bán trú 67.000đ/cháu/tháng  
4 Chi trả trực bán trú cho GV 107.000đ/cháu/tháng  
Tổng 300.000đ/cháu/tháng  
 
  Bắc Hà, ngày 03  tháng 09  năm 2019
NGƯỜI LẬP
 
 

Võ Thị Tùng Chi
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Admin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây