SKKN. một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực

Chủ nhật - 25/04/2021 14:12
MỤC LỤC
 
A. PHẦN MỞ ĐẦU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ 3-4 TUỔI HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC        3
I. BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI 3
II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 3
1. Phạm vi 3
2. Đối tượng. 3
IV. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.. 4
V. ĐIỂM MỚI TRONG NGHIÊN CỨU.. 4
B -  PHẦN NỘI DUNG.. 4
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.. 4
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ. 4
1. Thuận lợi 5
2. Khó khăn. 5
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH.. 5
IV. HIỆU QUẢ: .
V.KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI 13
VI. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN.. 14
C. PHẦN KẾT LUẬN.. 14
I. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM.. 14
II.NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT. 15
 
 
 

DANH MỤC VIẾT TẮT
 
TT Nội dung Viết tắt
1              Hoat động vui chơi HĐVC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ 3-4 TUỔI HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI
Bác Hồ kính yêu đã nói:
                        “Vì lợi ích mười năm trồng cây,
                         Vì lợi ích trăm năm trồng người.
Đối với trẻ mầm non vui chơi là hoạt động chủ đạo.Trong hoạt động vui chơi, hoạt động góc là một trong những hoạt động quan trọng, ở hoạt động này trẻ được đóng vai trò là một thành viên trong xã hội nơi trẻ  được thỏa sức sáng tạo và trải nghiệm
Trong các hoạt động vui chơi  thường ngày trẻ thường thích thú với các góc chơi trải nghiệm như: Góc chơi bán hàng, gia đình, bế em, xây dựng- lắp ghép mà ít quan tâm và hứng thú đến các trò chơi tĩnh như ở góc toán, văn học. Khi trẻ được trải nghiệm qua các trò chơi phân vai trẻ tự tin hơn,tích cực, mạnh dạn, chủ động hơn điều này không thể hiện rõ ở các hoạt động tĩnh.
Phòng Giáo dục đào tạo Thanh Phố Hà Tĩnh đang tiếp tục thực hiện chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đặc biệt là lồng ghép phương pháp dạy học STEAM, trẻ là chủ thể của các hoạt động, đặc biệt với hoạt vui chơi giúp trẻ tương tác với các sự vật, tạo cho trẻ sự hào hứng khi tham gia vào các hoạt động đặc biệt phát huy được tính sáng tạo của trẻ, trẻ được trao đổi các kỷ để từ đó trẻ áp dụng vào các tình huống cụ thể trong cuộc sống.
II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đối với trẻ mầm non hoạt động vui chơi đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của trẻ. Khi chơi trẻ biết phát huy những sáng kiến trong khi chơi, biết chủ động tạo ra những tình huống, vận dụng một cách linh hoạt các công cụ khi chơi, tưởng tượng ra nhiều nhân vật, phương cách ... để trò chơi tăng thêm phần hấp dẫn.
Việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ không chỉ giúp hình thành khả năng chơi đùa mà còn đặt nền tảng khá vững chắc để phát triển những kỹ năng sống, qua vui chơi trẻ học làm người lớn. Đối với trẻ, sống là để vui chơi. Qua trò chơi trẻ biết phối hợp sự vận động, tăng cưòng khả năng phản xạ, sự nhanh nhẹn.
     Thực tế hiện nay nhiều giáo viên còn lúng túng khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ, chưa biết cách xây dựng kế hoạch hoạt động góc,chưa xác định mục tiêu yêu cầu trong mỗi hoạt động, trong quá trình tổ chức trẻ chưa được tự nguyện tham gia mà theo ý sắp đặt của giáo viên
Từ những lý do trên, bản thân tôi đã đưa ra một số kinh nghiệm của mình trong việc “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
1. Phạm vi:
 Nghiên cứu trong phạm vi trường mầm non. Lứa tuổi 3-4 tuổi.
2. Đối tượng:
 Đối tượng nghiên cứu:  Một số biện pháp “Tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực
IV. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Nghiên cứu, tìm kiếm các biện pháp tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực ở trường mầm non … Thành Phố Hà Tĩnh.
Trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu giáo dục mầm non, đặc điểm, tâm sinh lý của trẻ mầm non cũng như tình hình thực tế để tìm ra các biện pháp tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực”.
Để những trò chơi  tại các góc chơi phù hợp lại thoả mãn được tâm sinh lý của trẻ, đem đến cho trẻ các kiến thức một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả thì các góc chơi phải được hình thành rõ nét, mỗi góc chơi có những đặc điểm và hoạt động khác nhau. Tuy vậy, để có 1 góc chơi thực sự đối với trẻ là một vấn đề yêu cầu giáo viên phải đầu tư thời gian và tâm huyết của mình.
V. ĐIỂM MỚI TRONG NGHIÊN CỨU
- Sử dụng theo phương pháp giáo dục Steam những đồ chơi được sắp xếp vừa tầm mắt của trẻ đặt trong các hộp hay rổ, phân loại theo màu sắc, chủng loại, được sắp xếp theo một quy tắc nhất định từ lớn đến bé, từ cao đến thấp, có kí hiệu để trẻ dễ tự sử dụng được và dễ sắp xếp lại sau khi chơi..
- GV đẫ biết phối hợp với phụ huynh để tạo ra nguyên vật liệu để cô cùng trẻ làm đồ chơi ở các góc
- Các góc chơi được tích hợp nhiều nội dung giáo dục trong đó được thiết kế bằng các chi tiết riêng lẻ đòi hỏi trẻ phải tư duy sáng tạo đồ chơi
- Những đồ dùng, đồ chơi ở các góc mang yếu tố kỹ thuật động, lắp ghép, tháo lắp dễ di chuyễn
B -  PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Thế nào là phương pháp dạy học tích cực?
Là hoạt động  diễn ra trong quá trình dạy học và có sự đan xen với nhau, nhằm đạt được mục đích giáo dục. Hoạt động học của trẻ chỉ có hiệu quả khi trẻ hoạt động tích cực, chủ động, tự nguyện, tự giác tham gia vào quá trình học. Muốn được như vậy, trước hết trẻ phải hứng thú, có mong muốn được học, được tham gia vào các hoạt động tìm hiểu, khám phá, lắng nghe hay thực hành . Ở đây giáo viên không còn là người thuyết giảng, giảng giải, giải thích nội dung mà là người tổ chức các hoạt động khác nhau cho trẻ: quan sát, chơi, thực hành, làm thí nghiệm, trao đổi chia sẻ với cô và bạ, biểu đạt những hiểu biết của mình bằng cách khác nhau.
- Mỗi chúng ta đều biết rằng mục tiêu chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả khả năng của trẻ hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách con người , đặc biệt coi trong việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với sự phát triển của tùng cá nhân trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động, tích cực, hồn nhiên, vui tươi.
- Muốn đạt mục tiêu phát triển toàn diện thì chúng ta cần phát huy tính tò mò sáng tạo, tính độc lập của trẻ, nghiên cứu, tìm kiếm các biện pháp tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ nhằm tăng cường hiệu quả của việc giáo dục trẻ em thông qua các hoạt động vui chơi ở trường mầm non.
Đặc biệt, giáo viên cần phải tổ chức các hoạt động học tập vui chơi cho phù hợp với điều kiện của nhóm lớp, để cho trẻ hoạt động tích cực. Trong các hoạt động học tập và vui chơi thì giáo viên phải thể hiện tốt nhiệm vụ của mình, luôn linh động sáng tạo, giúp trẻ thông qua chơi mà học bằng cách tổ chức tốt “hoạt động vui chơi”cho trẻ mà cụ thể là tổ chức tốt “hoạt động góc”.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu ,lãnh đạo địa phương, phòng giáo dục và sở giáo dục nên trường chúng tôi đã có một ngôi trường  khang trang, lớp học thoáng mát, có đủ ánh sáng cho trẻ hoạt động và thuận tiện trong việc bố trí sắp xếp các góc phù hợp để trẻ vui chơi và học tập.
- Trường chúng tôi là một trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, có tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ với trình độ chuyên môn đạt  chuẩn khá cao.
- Bản thân là một giáo viên tôi đã nắm vững chuyên môn, luôn yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn có ý thức tự giác, ham tìm tòi cách làm một số đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động.
- Nhìn chung trẻ đi học chuyên cần cùng độ tuổi, đều khỏe mạnh nhanh nhẹn, tích cực tham gia vào các họat động.
- Hàng tháng trường chúng tôi luôn phát động các phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi trong từng tổ, từng nhóm lớp, và có sự đánh giá, xếp loại từng giáo viên, để kịp thời khen thưởng những giáo viên có ý thức trong công tác làm đồ dùng đồ chơi và sáng tạo ra những sản phẩm mang tính thẩm mĩ cao.
- Hàng tháng các tổ có kế hoạch tổ chức các buổi học chuyên môn, chúng tôi cùng nhận xét trao đổi kinh nghiệm về thiết kế hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi.
- Nhiều phụ huynh trong lớp quan tâm ủng hộ học liệu và nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi
Mặc dù đã có nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn.
2. Khó khăn.
* Về phía trẻ:
- Trong lớp có trẻ kém ngôn ngữ, rối loạn hành vi, khả năng kiềm chế hành vi, cảm xúc kém.
- Đa số trẻ trong lớp lần đầu tiên đến trường nên chưa có nền nếp học tập. Tuy cùng một độ tuổi nhưng khả năng hoà nhập không đồng đều. Một số bé còn
nhút nhát, một số bé đi học chưa đều, do sức khoẻ hoặc hạn chế về thể chất.
- Tâm lý trẻ chưa ổn định, ở lứa tuổi này trẻ đang trải qua “Thời kì khủng
hoảng tuổi lên ba” tính độc lập bắt đầu xuất hiện ở trẻ, nhu cầu muốn khẳng định mình là rất lớn, trẻ muốn cái gì cũng dành về mình, do đó tính ích kỉ càng có dịp phát triển.
- Trẻ đơn thuần là nói và hoạt động theo giáo viên: trẻ chơi gò bó, không theo ý muốn của trẻ, mức độ hứng thú thấp.
- Trẻ không hứng thú với các hoạt động tĩnh trong  góc học tập, các thao tác chơi đơn giản, lặp lại.
- Trẻ rất hiếu động, thích chạy nghịch, tìm tòi khám phá nhưng đồ dùng trực quan chưa đáp ứng được nhu cầu của trẻ.
* Về giáo viên:
Dựa trên thực tế thực hiện và tham quan tham khảo tôi thấy một thực trạng như sau:
* Việc chuẩn bị môi trường:
- Góc chơi không rõ ràng hoặc hình ảnh cho góc chơi chưa tạo ra sự cuốn
hút. Chưa có biểu tượng của góc.
- Chưa có mảng mở hoạt động cho trẻ trực tiếp chơi hoặc mảng mở khó
hoạt động.
- Góc hoạt động giống nơi cất giữ đồ dùng của cô. Các hộp đồ dùng được
bày hết trong góc nhưng trẻ không được mang ra chơi.
- Đồ dùng đồ chơi trong góc đa số là do nhà trường cung cấp, thiếu sự sang tạo và đa dạng.
* Về phía phụ huynh:
Hầu hết các bậc phụ huynh không quan tâm tới việc vui chơi góc ở lớp, nhiều phụ huynh không biết đến các hoạt động góc vui chơi của con và các nội dung chơi củacon nên giáo viên cũng khó khăn trong việc chia sẻ với phụ huynh về đò chơi, nội dung chơi, các nguyên liệu làm đồ chơi và hướng dẫn con chơi ở trường cũng như ở nhà..
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH
Để có thể tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ, đòi hỏi giáo viên phải có một kế hoạch chi tiết và cụ thể theo một hệ thống bài tập, giáo viên cũng cần phải chú ý đến phương pháp truyền đạt, thời điểm truyền đạt… Chính vì vậy để tôi đã đưa ra một số biện pháp như sau:
Biện pháp 1: Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo hướng mở cho trẻ hoạt động vui chơi
* Môi trường trong lớp
Sắp xếp bày trí
- Trong lớp cần có không gian rộng rãi thoáng mát, có đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ,các góc chơi đẹp ,phong phú.
-  Đồ chơi phải được sắp xếp vừa tầm mắt của trẻ đặt trong các hộp hay rổ, phân loại theo màu sắc, chủng loại, được sắp xếp theo một quy tắc nhất định từ lớn đến bé, từ cao đến thấp, có kí hiệu để trẻ dễ tự sử dụng được và dễ sắp xếp lại sau khi chơi..
Description: C:\Users\Admin\Desktop\15.jpg
    Xây dựng môi trường theo phương pháp giáo dục Steam
Đây là một điểm mới trong xây dựng môi trường theo phương pháp giáo dục steam mà hiện nay trường chúng tôi đang áp dụng, 12/12 lớp đã trang trí  xây dựng môi trường  theo hướng mở bằng những nguyên vật liệu thiên nhiên phong phú và đa dạng được sắp xếp một cách có khoa học  tạo điều kiện cho trẻ được thoả sức đam mê, sang tạo theo ý tưởng của mình, rất có hiệu quả trong tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ, nó đã tạo ra một sự thay đổi khác biệt so với trước đây để kích thích sự hứng thú cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động góc.

Tất cả các góc trẻ được tham gia từ góc phân vai trẻ được trải nghiệm, thực hành những kỹ năng nội trợ, kỹ năng để thực hiện những thao tác ở bếp
Ví dụ như  góc kỹ năng  nội trợ: Kỹ năng mở nồi cơm, kỹ năng quấy, kỹ năng pha chế, kỹ năng bóc hành, bóc tỏi, bóc lạc, kỹ năng chia các thực phẩm . Ở góc thực hành cuộc sống trẻ sẽ biết được chất tan hay không tan, trẻ biết được sự kết dính của các chất lại với nhau. Về công nghệ trẻ sẽ biết được những chất liệu tại góc đó như hộp được làm bằng nhựa, đũa làm bằng tre, thìa được làm bằng kim loại.Về kỹ thuật trẻ nắm được quy trình vắt nước cam. Về nghệ thuật trẻ biết được sắc đẹp của người nội trợ, của món ăn.Về toán học trẻ biết đếm 1 thìa 2 thìa 3 thìa hoặc trẻ biết được đĩa là hình tròn, đũa có chiều dài
Description: b
Ví dụ: Ở góc thực hành các kỹ năng cuộc sống chúng tôi đã làm những mảng tường mở để cho trẻ thực hành nhưng kỹ năng thông thường trong cuộc sống như mở ổ khóa, cài cúc, bộc tóc, tết tóc, đi dày dép…trẻ được thao tác trên những đồ chơi đó chứ không phải như ngày xưa đồ chơi mang tính chất trang trí
Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\10.jpg
* Môi trường ngoài lớp
- Để cho trẻ có cơ hội được thực hành trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học,học bằng chơi.Ngoài môi trường trong lớp ra chúng tôi còn có các khu vực ngoài trời cho trẻ như: Trải nghiệm khám phá khoa học, trải nghiệm với cát, nước, cây xanh…
 
b
    Biện pháp 2. Cùng trẻ tạo đồ chơi và chơi với đồ chơi tự tạo:
Thực tế cho thấy trẻ con rất hứng thú với các thành quả lao động của mình
và thấy hãnh diện về sản phẩm mình tạo ra. Bên cạnh đó việc tạo ra các đồ dùng
tự tạo từ các nguyên vật liệu thiên nhiên hoặc các phế liệu có sẵn sẽ làm phong
phú hơn kho đồ dùng đồ chơi cho trẻ , bất ngờ, tiện dụng lại dễ làm,tiết kiệm cho cô và trẻ. Nguyên vật liệu để làm đồ chơi có thể là vỏ hộp các tông,vỏ hộp sữa, ống hút, vỏ sò, tăm bông, lon bia, hoặc chỉ đơn giản là giấy và lá cây…theo dự kiến của cô.
Tổ chức các hoạt động tạo đồ chơi thông qua hoạt động tạo hình trên tiết học hoặc qua hoạt động chơi ngoài, hoạt động góc, chơi buổi chiều. Sản phẩm sau các hoạt động dùng để trang trí lớp học và làm đồ chơi phục vụ các buổi chơi khác. Áp dụng phương pháp giáo dục Steam theo quy trình design thinking
để tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, thỏa sức đam mê sáng tạo và thiết kế đồ
chơi theo ý tưởng của mình
Ví dụ: Hướng dẫn trẻ làm đèn lồng.
 
 
 
 
Biện pháp 3: Đa dạng hình thức tổ chức các trò chơi cho trẻ.
 
 
 
\\\\\\
 
 
 
 
Biện pháp 3: Đa dạng hình thức tổ chức các trò chơi cho trẻ.
* Tổ chức chơi theo nhóm
- Đối với  hoạt động góc thì việc chơi nhóm là rất cần thiết bởi vì bất cứ trò chơi nào nếu trẻ được chơi cùng nhau trẻ không những vui hơn mà qua đó trẻ còn học được rất nhiều điều: Khả năng hợp tác, kĩ năng chia sẻ, khả năng chủ trì, trẻ được quan tâm chia sẻ với nhau từ đó trẻ yêu thương nhau hơn, biết chia sẻ và học được đức tính nhường nhịn . Chơi theo nhóm giúp trẻ có được vai trò nhất định trong các cuộc chơi chung, trong đó trẻ cần chia sẻ giúp nhau giải quyết vấn đề để thành công.
- Cô giáo tổ chức các nhóm chơi: Cô sẽ giao nhiệm vụ cho từng nhóm chơi, và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian nhất định. Trẻ sẽ cùng nhau trao đổi, suy nghĩ và cùng tìm ra đáp án.
- Đôi khi cô giáo cũng là một thành viên trong nhóm chơi để hướng dẫn trẻ và định hướng cho trẻ như một người bạn lớn của trẻ.
- Cho trẻ tự do tìm bạn chơi để kết nhóm với nhau và tự phân công công việc cho các nhóm và trong nhóm với nhau. Để trẻ biết cách sắp xếp và thương lượng khi chơi tập thể.
- Cô giáo cần cho trẻ chơi luân phiên các ngày trong tuần, đối với nhóm còn yếu cô cho trẻ chơi 2 đến 3 hôm cùng nhau cho trẻ thành thạo, đồng thời cô giáo sắp xếp bạn khá và yếu cùng chơi một nhóm để có thể giúp đỡ lẫn nhau.
10
* Tổ chức chơi cá nhân
Trong hoạt động vui chơi ngoài chơi theo nhóm thì hình thức chơi theo cá nhân cũng được nhiều trẻ lựa chọn, trẻ được tự do suy nghĩ và làm theo cách riêng của mình.Vì vậy trong quá trình tổ chức vui chơi cho trẻ nếu như trẻ chọn hình thức chơi cá nhân thì giáo viên cần phải tôn trọng sở thích của trẻ để qua đó trẻ tự tin, mạnh dạn hơn (Video trẻ chơi với âm thanh)
* Tổ chức cho trẻ chơi theo hình thức đóng vai
Trong khi trẻ chơi theo nhóm cô có thể hướng dẫn trẻ đóng vai trong nhóm chơi như :Cô giáo, Lớp trưởng đối với lớp học toán, học kể chuyện, hoặc trẻ hóa thân vào các nhân vật trong truyện để đóng kịch hoặc đơn giản chỉ là trẻ cùng nhau tự đóng kịch theo câu chuyện bịa của mình.
1
IV. HIỆU QUẢ:
* Đối với trẻ:
- Trẻ có tiến bộ rõ rệt trẻ đã vui chơi tích cực tham gia vào các hoạt động    các cháu yêu thích đến trường , lớp  hơn
- Từ khi áp dụng  biện pháp tôi thấy số trẻ nhận biết các góc chơi , biết  phân  biệt các đồ dùng đồ chơi  ở các góc khác nhau.
-  Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đúng vào góc chơi của mình 
- Trẻ đều hứng thú tham gia vào giờ hoạt động góc ở mỗi chủ đề đã học.
-  Trẻ biết thể hiện vai chơi tốt trong nhóm của mình và trẻ biết liên kết với các nhóm khác trong quá trình chơi.
-  Trẻ biết cùng cô và các bạn thu, cất và sắp xếp trưng bày đồ dùng đồ chơi đúng vào nơi quy định
 
Biểu hiện Trước khi
chưa áp dụng
( Số trẻ - Tỉ lệ)
Sau khi áp dụng các biện pháp
( Số trẻ - Tỉ lệ)
Mức độ hứng thú và thái độ tình cảm của trẻ khi tham gia các góc chơi 17/28, tỉ lệ 60% 25/28, tỉ lệ 89%
Trẻ có khả năng sáng tạo khi tham gia hoạt động chơi tại các góc 18/28, tỉ lệ 64% 27/28, tỉ lệ 96%
Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, chủ động đề xuất ý kiến 15/28, tỉ lệ 53% 25/28, tỉ lệ 89%
- Trẻ đều hứng thú tích cực tham gia vào giờ hoạt động góc ở mỗi chủ đề đã học. 14/28, tỉ lệ 50% 27/28, tỉ lệ 89%
- Trẻ nhận biết các góc chơi , biết  phân  biệt các đồ dùng đồ chơi  ở các góc khác nhau. 19/28, tỉ lệ 67% 26/28, tỉ lệ 92%
- Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đúng vào góc chơi của mình  15/28, tỉ lệ 53% 25/28, tỉ lệ 89%
-  Trẻ biết thể hiện vai chơi tốt trong nhóm của mình và trẻ biết liên kết với các nhóm khác trong quá trình chơi. 17/28, tỉ lệ 60% 27/28, tỉ lệ 96%
 
* Đối với giáo viên:
- Việc chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động học không còn là gánh nặng.
- Giáo viên đã biết sưu tầm và tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có ở trong trường và biết phối hợp với phụ huynh đưa đến những vật liệu phế thải thừa không sử dụng nữa
- Khi trẻ chơi cô không cần phải hướng dẫn nhiều, chủ yếu là cháu tự mày mò khám phá hoạt động.
- Thường xuyên thay đổi vai chơi cho trẻ.
* Đối với phụ huynh:
- Phụ huynh cũng đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và ý nghĩa của đồ dùng, đồ chơi thiết dị dạy học từ đó phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn.
V. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI:
- “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực có thể áp dụng và nhân rộng cho các trường mầm non cùng thực hiện
- Việc hướng dẫn cho trẻ tự làm đồ chơi, đồ dùng là rất bổ ích và được các cháu hưởng ứng rất tốt.
- Trong quá trình thực hiện, các cháu đã thể hiện đựơc tính độc lập, sáng tạo
- Trẻ tham gia thực hiện cùng cô một cách dẽ dàng ở mọi nơi, mọi lúc.
- Giáo dục cho các cháu tính tiết kiệm, yêu quí sức lao động, ý thức bảo vệ môi trường và bước đầu làm quen với phương pháp làm công việc.
- Được phụ huynh rất hoan nghênh và ủng hộ một cách nhiệt tình.
- Qua các biện pháp trên trẻ trở nên sinh động, thoải mái, trẻ học hứng thú và tích cực hơn. Cô và trẻ gần gũi nhau hơn, trẻ mạnh dạn, linh hoạt và nhanh nhẹn hơn.
VI. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN:
* Các giải pháp trên hoàn toàn phù hợp với công tác chăm sóc giáo dục trẻ:
- Tổ chức cho trẻ làm những đồ chơi xuất phát từ nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ.
- Giáo viên phải có sự nhận thức tốt, xác định được nhiệm vụ, yêu cầu hướng dẫn cho trẻ chơi ở các góc
* Phù hợp với điều kiện của nhà trường và thực tiễn của địa phương:
- Trường chúng tôi với đội ngũ giáo viên có năng lực và trình độ tương đối cao, phụ huynh tích cực trong công tác phối hơp với nhà trường để chăm sóc giáo dục trẻ,  hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đầy đủ, đảm bảo yêu cầu để tổ chức các hoạt động giáo dục.
C. PHẦN KẾT LUẬN
I. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Qua quá trình thực hiện một số biện pháp  tổ chức tốt  hoạt  động vui chơi giúp trẻ 3 - 4 hoạt động tích cực thì bản thân tôi xin trình bày một số kinh nghiệm như sau:
- Công tác tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ  giáo viên cần được duy trì thường xuyên để có thể cùng trẻ làm ra những đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác dạy và học trong trường mầm non.
- Phải luôn tích cực tham khảo tài liệu trong và ngoài chương trình ví dụ như: (Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Hoạt động tạo hình trong Trường mầm non, Tạp chí giáo dục mầm non, Các hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non... vv) luôn học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ, hình thức và phương pháp giảng dạy phù hợp.
-  Luôn tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động, được tham gia giúp cô những công việc vừa sức, đồ chơi được làm trên cơ sở hứng thú, theo nhu cầu của trẻ mới đạt hiệu quả cao nhất trong công tác giáo dục trẻ.
-  Nên dạy trẻ làm đồ dùng đồ chơi đơn giản từ những nguyên vật liệu dễ tìm
- Bản thân cô giáo phải có lòng say mê, yêu nghề, yêu trẻ, có trách nhiệm trong công việc. Luôn dịu dàng nhiệt tình hướng dẫn, động viên trẻ, đừng chê bai dù trẻ làm chưa được.
 II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:
Kiến nghị đề xuất:
* Đối với các cấp sở, phòng giáo dục :
- Mở các lớp sinh hoạt chuyên môn , tổ chức các hoạt động mẫu về hoạt động góc cho trẻ.
*Đối với nhà trường:
- Tạo điều kiện cho giáo viên được đi tham quan, dự các buổi triển lãm đồ dùng đồ chơi để được học hỏi, đúc rút kinh nghiệm.
-  Bổ sung kinh phí để giáo viên làm một số đồ dùng đồ chơi không thể sưu tầm đươc
- Tổ chức các buổi dạy mẫu về hoạt động vui chơi  
Trên đây là “Một số biện pháp tổ chức tốt  hoạt động vui chơi cho trẻ 3-4 tuổi hoạt động tích cực.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Tĩnh, ngày     tháng 04  năm 2021
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP SKKN
 
 
 
Hồ Thị Bình
 

Nguồn tin: MNBH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây