Kế hoạch tuần 4, tháng 3

Thứ hai - 29/03/2021 09:06
 
KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ NHỮNG DIỀU KỲ THÚ. 5B
Từ ngày 29/3 - 2/4/2021
Nội Dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
*ĐÓN TRẺ
 
 
 
 
*THỂ DỤC SÁNG
*ĐIỂM DANH
 
* Đón trẻ: Cô giáo đón trẻ thái độ niềm nở đón trẻ và trao đổi với phụ huynh các quy định phòng dịch vovit, thực hiện khai báo sức khỏe vệ sinh trẻ sạch sẽ dùng nước sát khuẩn khi đến cổng trường, đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra khỏi nhà, phòng học. Phụ huynh từ phòng dịch về tự khai báo và cách ly. Ăn uống lành mạnh ở trường mỗi  trẻ mỗi khăn, cốc riêng, vệ sinh sạch sẽ, tránh lây dịch thủy đậu. Trẻ bị phải được để nhà chữa khỏi mới đi học trở lại.  Cô giáo cuối tuần tổng dọn vệ sinh phòng nhóm, đồ chơi cho trẻ sạch sẽ.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ xù  “ Em yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng  theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào
ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn
vắng mặt. Cô tổng hợp số lượng.
 
HOẠT ĐỘNG HỌC
TẠO HÌNH
Xé dán đám mây ( M)
NK
erobic
MTXQ
Khám phá sự kì diệu của nước
THỂ DỤC
Bò zic zắc qua 7 điểm.
 
NK
erobic
Trò chơi với chữ cái g, y
 
NK.
Tiếng anh
TOÁN
Tách gộp trong phạm vi 10
 
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
 
NK.
Họa
Quan sát bể nước và vật chìm nổi trong nước.
TCVĐ: Nhảy qua suối
Chơi theo ý thích
Làm thí nghiệm nóng lạnh
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi theo ý thích
Dạo chơi vườn cổ tích
TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích
 
 
 
Quan sát bầu trời
TCVĐ: Thổi bong bóng xà phòng
Chơi theo ý thích
Gấp thuyền và thả thuyền  trên nước.
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi theo ý thích
CHƠI,
HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
 
Làm quen câu chuyện “ Giọt nước tí xíu”
Chơi theo ý thích
NK.
Tiếng anh
H­íng dÉn trß ch¬i "VËt g× ch×m, vËt g× næi"
 Ch¬i tù do víi ®å ch¬i
Chơi tự do các góc. Rèn kn xây bể bơi, bán hàng,xé dán mây mưa. NK.
Họa
Hướng dẫn trẻ kỹ năng phòng tránh đuối nước
Chơi tự do theo ý thích.
Đóng chủ đề “ Nước và những điều kỳ thú”
Nêu gương cuối tuần.
NK.
Zumba
 
                                                                                    NGƯỜI THỰC HIỆN
                                                                                                    
                                                                                         
                                                                                       Hồ Thị Quyên
KÕ HO¹CH CHñ §Ò: THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN 5C
             Tõ ngµy 22/3-  26/ 3 / 2021
Néi Dung thø 2 thø 3 thø 4 thø 5 thø 6
* Đón trẻ: Trao đổi phụ huynh: Đeo khẩu trang khi đưa trẻ đến trường, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi đưa đón trẻ đến trường, tuyên truyền phụ huynh phòng chống bệnh thủy đậu..
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ  vòng gậy  “ Bé yêu biển lắm” tập 2 lần (Tập trong lớp )
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
 
 
Ho¹t ®éng HỌC
NK: Anh
8h30- 9h
MTXQ
THKP,  mét sè biÓn b¸o giao  th«ng thường gặp
(CNTT)
 
 
 
NK: Múa
8h30- 9h
BÐ vui ca h¸t:
- VËn ®éng móa: b¹n ¬i cã biÕt.
Tc:Nghe nh¹c ®o¸n tªn PTGT
 B¹n nµo kháe h¬n.
Ném trúng đích nằm ngang
- TCV§: Kéo co.
NK: Anh
9h10- 9h40
NK: Họa
8h30- 9h
LQCC: x,s
 Tạo hình: Cắt dán cột đèn giao thông
(steam)
 
 
 Ch¬i ngoµi trêi
- Xếp hình biển báo giao thông
- TCVĐ: ô tô về bến
- Ch¬i tù do
 - Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Ném bóng rổ nhựa
- Ch¬i tù do
- QS: Tranh tín hiệu đèn gt
- TCVĐ: KPAT- Khung bóng rổ nhựa
- Ch¬i tù do
- Đọc đồng dao: Nu na nu nóng
- TCVĐ: Bánh xe quay
- Ch¬i tù do
- Trải nghiệm cát sỏi
- TCVĐ : chuyền bóng
- Chơi tự do
 
 
 CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
-Lµm quen bµi thơ : Cô dạy con
- Chơi tù do
NK: Họa
14h45-15h15
-  Chơi lắp ghép các khối gỗ thành hình ô tô
- Chơi tự do
 - Hướng dẫn trẻ Kỹ năng rửa tay bằng xà phòng.
- Chơi tự do.
NK: erobic
15H30-16h
-Xem sile hình ảnh một số biển báo giao thông
- Ch¬i tù do
- §ãng chñ ®Ò :
- Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.
               
LËp kÕ ho¹ch : NguyÔn ThÞ Thñy
 
KẾ HOẠCH TUẦN 4B
CHỦ ĐỀ: Câu chuyện của những chiếc biển báo giao thông
Từ ngày 29 đến ngày 2/ 4 / 2021
NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4  THỨ 5        THỨ 6
* Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng, vui vẻ đón trẻ vào lớp, cô nhắc nhở phụ huynh cất đồ dùng cá nhân trẻ vào nơi quy định cô trò chuyện với trẻ, tạo cho trẻ có một tâm lý an toàn khi vào lớp, cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích
- Cô hướng dẫn trẻ cách phòng chống covid như đeo khẩu trang,hướng dẫn trẻ và PH rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.
- Nhắc PH kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường và nhắc PH phải đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ.
- Cô hướng dẫn trẻ cách phòng chống bệnh thủy đậu thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cắt móng tay, tiềm phòng vắc xin thủy đậu…
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ xù bài “ Bống bống bang bang”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm hoa của mình
vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý trẻ phát hiện
bạn vắng mặt
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG
MTXQ
Khám phá những chiếc biển báo gt
(Slide)
Toán
Đo dung tích bằng một đơn vị đo(Slide)
Thể dục
-Đập và bắt bóng tại chỗ
TC: Ai nhanh nhất
Tạo hình
Nặn đèn giao thông
(Steam)
Văn học
Thơ: Mẹ và bé
(xem tivi)
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
Quan sát biển báo nguy hiểm.
TCVĐ:  Chuyền bóng
Kỹ năng tham gia giao thông an toàn
TCVĐ: Ném bóng rổ
Quan sát mũ báo hiểm
TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi theo ý thích.
Vận động theo nhạc “ Đường em đi”
TCVĐ:  Ném vòng vào cổ chai
-NK: ARB
9h50-10h20
Kỹ năng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
TCVĐ: Chơi khung bóng rổ.NK: Anh
9h50-10h20
 
CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
- NK: Họa
14h45-15h15
-NK:Anh
15h30-16h
Bé chơi đèn hiệu giao thông
Đóng kịch câu chuyện “ Qua đường”
Chơi tự do
 
- NK: Họa
14h45-15h15
-NK:Múa
15h30-16h
KN phòng tránh hỏa hoạn
- Rèn kỹ năng xé dán đèn tín hiệu giao thông
- Rèn kỹ năng tô màu vở chủ điểm
Đóng chủ đề “Giao thông”
Nêu gương
             
                                                           NGƯỜI THỰC HIỆN: Phan Thị Nhàn
                                                    
 K HOCH TUN 4C
CH ĐỀ:Câuchuyncanhngchiếcbingiáothông (T  29/3 – 2/4/2021)
Hotđộng Th Ha Th Ba ThTư ThNăm ThSáu
ĐÓN TR
 
 
 
 
 
TH DC SÁNG
 
ĐIM DANH
* Đóntr: - Côđếnsớmchuẩnbịđầyđủđồdùng đón trẻniềmnở
- Hướngdẫntrẻcấtđồdùng đúngnơiquyđịnh.
-  Hướngdẩntrẻcáchphòngchốngcovidnhưđeokhẩutrang, hướngdẩntrẻvàphụhuynhrửataynướcsátkhuẩntrướckhivàolớp.
- Nhắcphụhuynhkiểmtra than nhiệtchotrẻtrướckhiđếntrườngvànhắcphụhuynhphảiđeokhẩutranhkhiđưađóntrẻ.
* Thdcsáng:- Khởi động : Tập theo nhạc của trường
 - Trọng động: Trẻ tập theo nhạc bài hát “Bống bống bang bang” kết hợp với xù
 - Hồi tỉnh: Làm chim bay cò bay…
*Đimdanh:Trẻlầnlượtlêncắmcờcủamìnhvào ô điểmdanh. Côtổnghợpsốcháucómặt, gợi ý cháupháthiệnbạnvắngmặt……..
HOT ĐỘNG HC TH DC
Bòzíchzắc qua 5 điểm.
MTXQ
Tìmhiểuvềmộtsốbiểnbáogiaothông (Xemti vi)
VĂN HC.
Chuyện. Kiến con đi ô tô
 
NK:Anh
(8h30-9h)
TO HÌNH
Xédánđèngiaothổng (stem)
ÂM NHC
Hátvậnđộng. Emđi qua ngảtưđườngphố.
Nghehát. Đườngemđi
 
CHƠI NGOÀI TRI
- Quansát
.Đèngiaothông.
TCVĐ. Chơikhungbóngrổ
Chơitheo ý thích
NK: Anh
(9h50-10h20)
NK:Zumba
(9h10-9h40)
Đọccâuđốvềluậtlệgiaothông
TCVĐ.Chèothuyền
- Chơitheo ý thích
 
Quansát. Tranhngảtưđườngphố
TCVĐ.Tínhiệu
- Chơitheo ý thích
- Chơithảthuyềntrongnước.
TCVĐ. Némbóngvàovòngtrongbểnước
Chơitheo ý thích
Quansát.
Mộtsốbiểnbáo.
- TCVĐ: Némvòngcổ chai
- Chơitheo ý thích
NK;Ha
9h50-10h20
CHƠI HOT ĐỘNG THEO Ý THÍCH - Hướngdẩntròchơi “Chọnđúng PT theođúngtínhiệu”
-Chơitự do vớiđồchơi.
 
-HoànthànhvởtoánChơitự do cácgóc.
NK: Ha
(15h30- 16h)
- Rènkỹnăngnặn.
- Rènkỹnăngbétậplàmnộitrợ
- Rènkỹnănglắpghép.
NK:Erobich
(14h45- 15h15)
Xemhìnhảnhvềantoàngiaothông.
- Chơitự do cácgóc
-Đóngchủđề “câuchuyệnchiếcbiểnbáo GT”
- Nêugươngcuốituần
             
Ngườilpkếhoch :TrươngThBình
 
K HOCH TUN 3B
CH ĐỀ: Tham gia giao thông an toàn bé nhé(Tõ ngµy: 29/3 –2/4/2021)
 
Hot động Th Hai Th Ba Th Tư Th Năm Th Sáu
ĐÓN TR
 
TH DC SÁNG
 
ĐIM DANH
* Đón tr: C« ®Õn sím chuÈn bÞ ®Çy ®ñ mäi ®å dïng ®Ó ®ãn trÎ, h­íng dÉn trẻ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. Tuyên truyền tới phụ huynh dịch thủy đậu và dịch covid 19: Đo thân nhiệt cho trẻ ở nhà trước khi đến lớp, phụ huynh và trẻ đeo khẩu trang đúng cách khi đi đưa đón trẻ, phụ huynh và trẻ rửa tay sát khuẩn trước cổng trường, trước cửa lớp. Trao ®æi cïng phô huynh vÒ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ch¸u ë líp
* Th dc sáng: Tập theo nhạc bài hát với dụng cụ xù “ Bống bống bang bang”
* Đim danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
HOT ĐỘNG HC Cùng bé kh¸m ph¸
 Tìm hiểu và thực hành một số luật giao thông
Th dc
- VĐ: Bò cao
- TCVĐ:
Ô tô và chim sẻ
Văn hc
Chuyện: Qua đường
CNTT
Toán
Gộp nhóm có 4 đối tượng rồi đếm
 
 To hình
Dán cột đèn giao thông
Stem
CHƠI NGOÀI TRI - Quan sát: Cột đèn giao thông
- TCV§:
Chơi khung bóng rổ
- Ch¬i tù do
NK Ha 9h10-9h40
- Quan s¸t sa bàn giao thông
- TCV§: ¤ t« vè bến
- Chơi tự do
- Tìm hiểu một số biển báo giao thông
- TCVĐ: Tín hiệu
- Chơi tự do
NK Zumba
9h10-9h40
NK Ha 9h50-10h20
Xem một số hình ảnh đúng sai khi tham gia giao thông
- TCV§: « t« vÒ bÕn
- Chơi tự do
NK anh 9h10-9h40
- Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Ném bóng vào vòng trong bể nước
- Chơi tự do
CHƠI HOT ĐỘNG THEO Ý THÍCH - Lµm quen  c©u chuyÖn “ Qua đường”
- Ch¬i tù do các góc
- Thực hành tuân theo một số biển báo giao thông
- Ch¬i tù do các góc
NK Anh
14h45 -15h15
RÌn kn ë c¸c gãc.
- RÌn KN dánbiển báo GT
- RÌn KN nấu ăn
- Rèn KN
xếp hột hạt
NK Zumba 14h45-15h15
Tập đóng kịch: Qua đường
- Ch¬i tù do các góc
- Đóng chủ đề lớn
“Giao thông”
- Nêu gương cuối tuần
 
Người thc hin:Trn Th Hương Sen
 
K HOCH TUN 3D
Chñ ®Ò: Tham gia an toàn bé nhé: 1TuÇn ( Tõ ngµy 29/3-2/4/2021)
 
Hot động Th Hai Th Ba Th Tư Th Năm Th Sáu
§ãn trÎ
 
 
ThÓ Dôc s¸ng
 
 
ĐIM DANH
* Đón tr: C« vui vẻ đón trẻ, tuyên truyền với phụ huynh khi trẻ ở nhà cao tầng, dịch thủy đậu, cách phòng dịch covid bằng cách đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang khi đi học, h­íng dÉn trÎ rửa tay nước sát khuẩn trước khi vào lớp, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Cho trÎ chơi ®å ch¬i xÕp h×nh
 
* Th dc sáng: Tập theo nhạc bài “ Bống bống bang bang”
 
* Đim danh: Trẻ lần lượt lên dán hình của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt
 
 
 
 
Ho¹t ®éng HC
 
Âm nhc
Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố
TC¢N: Tai ai tinh.
NK: Anh
MTXQ
- Tìm hiểu về một sè biển báo GT đường bộ
     (VD)
 
NK: Anh
 
Th dc
V§CB: Bò cao
TCV§: KÐo co
                
Toán
Gộp nhóm có 4 đối tượng
NK: Ha
To hình
  • Tô màu cột đèn giao thông
  •  (ĐT)
 
(ST)
 ch¬i ngoµi trêi - Quan s¸t        Biển  báo
- TCV§: Ném vòng cổ chai
- Chơi theo ý thích
Dạo chơi sân trường
- TCV§: Ô tô về bến.
- Chơi theo ý thích
- QS: Xe tải
- TCV§: Ném bóng vào rổ
 - Chơi theo ý thích
Xếp sỏi thành hình biển báo
- TCV§:
Ném bóng vào vòng trong bể nước
- Chơi theo ý thích
 
- Đóng chủ đề:
Tham gia an toàn bé nhé
- Nêu gương cuối tuần
 
CHƠI HOT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
 
 
 
+ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi Ô tô về bến
+ Chơi tự do các góc
 
 
- NK: Múa
- Gi¶i c©u ®è vÒ giao th«ng
- Chơi tự do các góc
- Thực hiện vở chủ đề
NK: Múa
- Chơi tự do các góc
 
 
Rèn kỉ năng góc:
- Học tập: Làm abum
- Xây dựng: Xây bến xe khách
- KPKH
 
Họp hội đồng
               
                                                                    Người lập: Nguyễn Thị Huyền
 
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây