Kế hoạch tuần 2, tháng 4

Thứ hai - 12/04/2021 10:55
KẾ HOẠCH TUẦN 5C
CHỦ ĐỀ: Ánh sáng có từ đâu: (Từ ngày 12/4/ đến ngày 16/4/2021 )
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: : - Cô đến sớm chuẩn bị đồ dùng, nước sát khuẩn để đón trẻ, cô nhắc trẻ đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp.
- Cô trao đổi với phụ huynh về phòng, tránh dịch thủy đậu cho trẻ.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ rua “ Bèo dạt mây trôi”
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
HOẠT ĐỘNG HỌC -NK: Anh
8h30-9h.
*KPKH
Tìm hiểu khám phá  về các nguồn ánh sáng.(Slai)
- NK: Múa
8h30-9h
*Tóan
Nhận biết các thời gian trong ngày .(slai)
 
*Tạo hình.
Vẽ trang phục theo mùa.(ĐT)
-NK Anh 9h10-9h40
- NK:Họa
8h30- 9h
*HĐ2: Chữ cái.Trò hơi với  nhóm chữ: g,y
HĐ1:
Văn học:
Thơ: nắng bốn mùa. (Slai)
*Thể dục
Bò chui qua cổng, bật xa.
 
 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
- Quan sát 
Tranh vẽ mặt trời.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
-Chơi theo ý thích.
 
- Dạo chơi sân trường
-TCVĐ: Ném vòng cổ chai
 - Chơi theo ý thích.
- Quan sát: vườn rau khoai.
 -TCVĐ: khám phá âm thanh.
- Chơi theo ý thích.
- Làm quen bài thơ: Nắng bốn mùa.
-TCVĐ:Gieo hạt.
-Chơi theo ý thích.
-Xem vi deo: ngày và đêm.
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ.
- Chơi theo ý thích.
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
- Hướng dẩn trò chơi: ánh sáng quanh ta.
- Chơi tự do theo ý thích tại các góc.
- NK:Họa.
14h45-15h15
- Làm thí nghiệm về    ánh sáng. (ST)
 
Hướng dẩn trẻ múa bài trời nắng, trời mưa.
.- Chơi tự do theo ý thích tại các góc.
Chơi tự do ở các góc:  RKN: Lắp ghép,tô màu vở chủ đề, nấu ăn, nặn ông mặt trời.
NK: Erobic
15h30-16h
- Đóng chủ đề con: Ánh sáng có từ đâu?
-Nêu gương cuối tuần.
 
                                                             Người lập kế hoạch: THÁI  THỊ  THÀNH
 
 
KẾ HOẠCH TUẦN 4B
CHỦ ĐỀ: Tuần lễ sức khỏe
Từ ngày 12 đến ngày 16/ 4 / 2021
NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4  THỨ 5        THỨ 6
* Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng, vui vẻ đón trẻ vào lớp, cô nhắc nhở phụ huynh cất đồ dùng cá nhân trẻ vào nơi quy định cô trò chuyện với trẻ, tạo cho trẻ có một tâm lý an toàn khi vào lớp, cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích
- Cô hướng dẫn trẻ cách phòng chống covid như đeo khẩu trang,hướng dẫn trẻ và PH rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.
- Nhắc PH kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường và nhắc PH phải đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ.
- Cô hướng dẫn trẻ cách phòng chống bệnh thủy đậu thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cắt móng tay, tiềm phòng vắc xin thủy đậu…
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ xù bài “ Bống bống bang bang”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm hoa của mình
vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý trẻ phát hiện
bạn vắng mặt
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG
 Âm nhạc
Hát: Mời bạn ăn
Nghe: Sức khỏe là vàng
MTXQ
- Khám phá tìm hiểu một số thực phẩm, món ăn quen thuộc(Slide
Toán
Ôn: Đo độ dài của 3 đối tượng
 
(Slide)
Thể dục
Giao lưu Ngày hội thể thao với lớp 4 tuổi A
Tạo hình
Vẽ quả cam
 (Steam)
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
Quan sát một số thực phẩm sạch
TCVĐ:  Mèo bắt chuột
 
Trải nghiệm bóng bóng xà phòng
TCVĐ: Ném bóng rổ
-NK: ARB
9h50-10h20
Trao đổi về sở thích ăn uống của trẻ
TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi theo ý thích.
Quan sát khu vận động của trường
TCVĐ:  Ném vòng vào cổ chai
-NK: ARB
9h50-10h20
Những viên sỏi kì diệu
TCVĐ: Chơi khung bóng rổ.
NK: Anh
9h50-10h20
 
CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
- NK: Họa
14h45-15h15
-NK:Anh
15h30-16h
Khám phá sự biển đổi của nước
Đọc thơ cùng bé: Rau ngót rau đay
Chơi tự theo ý thích
 
- NK: Họa
14h45-15h15
-NK:Múa
15h30-16h
Chơi: Ô ăn quan
Kỷ năng phòng tránh bị bắt cóc
Chơi theo ý thích
Đóng chủ đề “ Tuần lễ sức khỏe”
Nêu gương
 
             
                                                           NGƯỜI THỰC HIỆN: Phan Thị Nhàn
 
KẾ HOẠCH TUẦN 4D
CHỦ ĐỀ: Tuần lễ sức khỏe (Từ ngày 12 đến ngày 16/4/2021)
 
Hoạt động Thứ Ha Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: Niềm nở đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dung cá nhân đúng nơi quy định, hướng dẫn trẻ rửa tay sát khẩn trước khi vào lớp, nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang khi đi học. Hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ vòng, gậy “ Bé yêu biển lắm”
* Điểm danh: Trẻ xếp hang theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt, bạn tổ trưởng sẽ lên cất cờ cho các bạn vắng học trong tổ của mình.
HOẠT ĐỘNG HỌC MTXQ:
- Tìm hiểu vÒ nhu cÇu ¨n uèng cña trÎ trong ngµy
NK: họa
( 8h30-9h)
* ¢m nh¹c:
- D¹y h¸t: Mêi b¹n ¨n
-TCAN: Ai ®o¸n giái
NK: Anh
( 8h30-9h)
Toán:
Xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác.
 
 
 
Văn học:
Thơ: Bé ơi tập thể dục
 
Giao lưu    thể thao
Giao lưu đá bóng giữa hai lớp       4C- 4D

 

 
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
Quan s¸t : Nhãm chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo
  - TCV§: Trời nắng trời mưa
Ch¬i theo ý thÝch
 
Trß chuyÖn xem tranh vÒ c¸c lo¹i rau cñ qu¶ cung cÊp chÊt vitamin
TCV§: T×m b¹n th©n
Ch¬i theo ý thÝch
 Quan s¸t: Mét sè thùc phÈm qua c¸c lo¹i tranh ¶nh.
TCV§: Dung dăng dung dẻ
Ch¬i theo ý thÝch
NK: Zumba
( 9h5-9h35)
Dạo chơi sân trường
 
TCV§: Ô tô và chim sẻ Ch¬i theo ý thÝch.
 
Chơi với đồ chơi lớn ngoài sân trường
TCV§: Lăn bóng
Ch¬i theo ý thÝch
NK: họa
(9h40-10h10)
 
 
 
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn cấp cứu khi đuối nước.
Ch¬i  tù do víi ®å ch¬i.
 
 
Rèn kĩ năng các góc
- Góc sách
- Góc nghệ thuật
- Góc xây dựng
Ch¬i  tù do víi ®å ch¬i
Đóng chủ đề
 
- Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.
NK: Anh
( 15hh-150h3)
Hướng dẫn băng bó vết thương chảy máu
Ch¬i tù do víi ®å ch¬i
 Làm quen bài thơ “Bé ơi tập thể dục”
Ch¬i tù do víi ®å ch¬i.
NK: Zumba
(15h35-16h5)
 
                   
Người thực hiện
KẾ HOẠCH TUẦN 3A
 CHỦ ĐỀ:Tuần lễ sức khỏe (Từ ngày: 12 - 16/4/2021)
 
Hoạt động   Thứ Hai Thứ Ba  Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
 
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ:- Cô đến sớm chuẩn bị đầy đủ nước uống vệ sinh lớp học sạch sẽ, cô niềm nở vui vẻ đón trẻ gợi ý trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, hướng dẫn trẻ biết đeo khẩu trang khi đi ra đường, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp phòng chống dịch covid, luôn vệ sinh cơ thể sạch sẽ phòng tránh dịch bệnh và 1 số bệnh khác động viên khích lệ trẻ chào hỏi lễ phép, trẻ vào chơi với đồ chơi ở các góc
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc với dụng cụ xù “Bống bống bang bang”
*Điểm danh:Lần lượt 5 trẻ lên lấy hình ảnh của mình án vào, cô tổng hợp số trẻ đi học trong ngày gợi hỏi trẻ phát hiện bạn vắng
 
 
HOẠT ĐỘNG HỌC
  MTXQ
 
Tìm hiểu khám phá về hiện tượng khi trẻ bị ốm
Toán
 
Tách nhóm có 5 đối tượng 
 
  Âm nhạc
 
Dạy hát:
Mời bạn ăn
TCÂN:Nghe hát nhảy vào vòng
   Thể dục
 
Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Mèo và chim sẽ
 NK: Họa
8h10-8h40
Văn học:
Thơ:
Rau ngót rau đay
 
CHƠI NGOÀI TRỜI
NK:
Zum ba      
9h10-9h40
Quan sát:
Một số loại rau
TCVĐ:
Gieo hạt
Chơi theo ý thích
Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang
TCVĐ:
Nhảy qua suối nhỏ
Chơi theo ý thích
NK: Họa
9h50 -10h20
Chơi với đồ chơi lớn ngoài trời
TCVĐ:
Ném bóng vào rổ
Chơi theo ý thích
Trải nghiệm với vật chìm, vật nổi, cát, sỏi
(STEAM)
TCVĐ:
Ném vòng cổ chai
Chơi theo  ý thích
Quan sát:  Một củ quả TCVĐ:
 Ô tô và chim sẽ
 Chơi theo ý thích
 
CHƠI,
HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
 
NK: Anh
14h45-15h
15
Làm quen bài hát “Mời bạn ăn”
Chơi tự do với đồ chơi ở các góc
Chơi với vật liệu thiên nhiên Đan tết, bện…
Chơi tự do vơi đồ chơi ở các góc 
 
 Chơi trò chơi dân gian
“Đi cầu đi quán”
Chơi tự do ở các góc
NK: Anh
14h45-15h15
RKN:
Lắp ghép
RKN:
Bé tập làm nội trợ
RKN:Tô màu
NK:Zum ba      
15h30- 16h
Đóng chủ đề
Tuần lễ sức khỏe
- Nêu gương cuối tuần
             
                                                      Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Huế
                          
KẾ HOẠCH TUẦN 3B
CHỦ ĐỀ: Tuần lễ sức khỏe(Tõ ngµy: 12 16/4/2021)
 
Hoạt động Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
ĐÓN TRẺ
 
THỂ DỤC SÁNG
 
ĐIỂM DANH
* Đón trẻ: C« ®Õn sím chuÈn bÞ ®Çy ®ñ mäi ®å dïng ®Ó ®ãn trÎ, h­íng dÉn trẻ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. Tuyên truyền tới phụ huynh dịch thủy đậu và dịch covid 19: Đo thân nhiệt cho trẻ ở nhà trước khi đến lớp, phụ huynh và trẻ đeo khẩu trang đúng cách khi đi đưa đón trẻ, phụ huynh và trẻ rửa tay sát khuẩn trước cổng trường, trước cửa lớp. Trao ®æi cïng phô huynh vÒ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ch¸u ë líp
* Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát với dụng cụ xù “ Bống bống bang bang”
* Điểm danh: Trẻ xếp hàng theo tổ, lần lượt lên cắm cờ của mình vào ô điểm danh. Cô tổng hợp số cháu có mặt, gợi ý cháu phát hiện bạn vắng mặt.
HOẠT ĐỘNG HỌC BÐ ¨n g× nµo?
Tìm hiểuvề dinh dưỡng cần cho bé CNTN
 
Thể dục
- VĐ: Ném xa bằng 2 tay
- TCDG: Bắt bướm
Văn học
 
Thơ: Mưa rơi
 
Toán
 
Ôn đếm đến 4
 Âm nhạc
- Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với
- TCÂN: Nghe hát thỏ nhảy vào chuồng
CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan s¸t : Một số đồ chơi vận động
- TCV§:
Chơi khung bóng rổ
- Ch¬i tù do
NK Họa 9h10-9h40
- Giao lưu trò chơi vận động với lớp 3A: Kéo co
- Chơi tự do
- Tìm hiểu về dấu hiệu bị ốm
- TCVĐ:Nhảy qua suối nhỏ
- Chơi tự do
NK Zumba
9h10-9h40
NK Họa 9h50-10h20
- Pha màu nước (Stem)
- TCV§:Đuổi bóng
- Chơi tự do
NK anh 9h10-9h40
- Dạo chơi ngoài trời
- TCVĐ: Ném bóng vào vòng trong bể nước
- Chơi tự do
CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH - Lµm quen  bài thơ
“Mưa rơi”
- Ch¬i tù do các góc
- Tìm hiểu về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Ch¬i tù do các góc
NK Anh
14h45 -15h15
RÌn kn ë c¸c gãc.
- RÌn KNnặn mây mưa
- RÌn KN gấp máy bay
- Rèn KN
xếp hột hạt
NK Zumba 14h45-15h15
- Dạy trẻ phòng tránh ngạt khí( thoát hiểm khi bị bỏ quên trên xe ô tô)
- Ch¬i tù do các góc
- Đóng chủ đề:
“Tuần lễ sức khỏe”
- Nêu gương cuối tuần
 
 
Người thực hiện:Trần Thị Hương Sen
 
 

Nguồn tin: Admin::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây